Publicerat 2019-02-01 20:10

Regionpolischefen om polisiär profilering

Blåljus har förutom de polisiära insatser som tidigare publicerats hos oss fått ett nytt inlägg från vår egen regionpolischef, Ulf Johansson, som vi är glada att få publicera. Allt är inte svart eller vitt, och det finns subjektiva och objektiva sanningar. Ulf sammanfattar det väl, som vi uppfattar det.

”Jag har självklart tagit del av den senaste veckans debatt om profilering inom polisen.
 
 
Det är viktigt att ta berättelser om profilering av människor på felaktiga grunder på största allvar. Det ska anmälas och utredas när det sker.
 
Men det är av största vikt att inte pådyvla en hel poliskår att den använder rasprofilering som metod. Vi har en av de högst utbildade poliskårerna. Våra poliser är särskilt uttagna i hård konkurrens. Polisen arbetar med fakta, erfarenhet och dialog som grundmetod.
 
Samtidigt är profilering en del av polisens metoder. Tid, plats, umgänge, avvikande beteende och sammanhang använder poliser vid profilering - inte hudfärg. Men om någon känner sig negativt särbehandlad av polisen på grund av sitt etniska ursprung så är det förstås allvarligt oavsett vad som är sant eller inte.
 
Så låt oss inte fastna i helt sant eller helt falskt. Ett starkt förtroende för polisen är avgörande i en rättsstat. Därför måste diskussionen om polisens befogenheter och hur vi använder dessa vara nyanserad och ständigt levande.
 
Jag välkomnar ytterligare forskning på området för att öka kunskapen och ge mera faktabaserade perspektiv, så att vi kan bekämpa brott utan att kränka enskilda”

// Ulf Johansson, regionpolischef Stockholm

Blåljus har tidigare publicerat texter från närpolisen i Huddinge, samt från Uppsala, som visar samma verklighet som vår högste chef i Stockholm. Diskussionen är viktig, och bör föras utan fördomar mot etniska grupper eller yrkesgrupper.

TH
Gilla sidan:


 


Tidningen POLISEN


Brandfacket
Dela
sidan:
Polisfacklig historik i Stockholms stad 1890-1994