Publicerat 2020-04-09 08:50

Rekordstort antal vakanser på PHS vårterminen 2020

Blåljus har regelbundet belyst hur det går med den rekrytering till polisyrket, som är en förutsättning för Polismyndighetens och politikernas mål om 10 000 fler polisanställda med 7 000 fler poliser till 2024. SvD har gjort en genomgång som visar på ett dystert rekord - när det gäller antalet vakanser på Polishögskolorna vårterminen 2020.

Tidningen noterar precis som glada politiker gjorde under sökprocessen, att det var ett rekordstort antal som i höstas sökte till polisutbildningen. CA 17500 sökte till de 1020 tillgängliga utbildningsplatserna. Men, sedan kom verkligheten ifatt, en del fann andra mer intressanta utbildningar eller anställningar, och ännu fler dukade under för de höga kraven för att bli polis. Kontentan blev att endast 606 påbörjade sin polisutbildning. Situationen är ännu sämre några veckor in på utbildningen, i verkligheten är det nu bara 581 som utbildas efter att några fått studieuppehåll, enligt studerandeombudsmannen Peppe Larsson.

Det innebär att 3,3% av de sökande nu går på utbildningen...

SvD redovisar vakanserna på polisutbildningarna de senaste åren: Våren 2019 stod 12% av platserna tomma. Under förra hösten var siffran 9%. Våren 2020 40% tomma platser slår den tidigare rekordnoteringen på 32% tomma platser platserna våren 2018.

Blåljus har tidigare noterat att antalet platser på utbildningarna anpassats till det beräknade antalet sökande, så siffrorna kan vara aningen flytande. Hur antalet utbildningsplatser och polisstudenter utvecklats under åren 2015 -2019 kan läsas här.

SvD påminner om att Polismyndigheten vidtagit åtgärder för att komma tillrätta med problemen, som att upprätta en tillväxtplan och rekrytera en nationell samordnare för tillväxt från Säkerhetspolisen. Dessutom har rekryteringsprocessen förenklats och vissa trösklar sänkts i rekryteringsprocessen. Det utbildas även civila polisanställda till poliser som får gå polisutbildning med lön.
 
Regeringen har satt press på polisen att redovisa åtgärder som ”har vidtagits för att öka attraktiviteten i polisyrket genom bättre villkor”. Det ska också framgå hur förstärkta anslag använts ”i syfte att nå målet om 10 000 fler anställda till 2024”.
 
Den rättspolitiske talesmannen för Moderaterna, Johan Forssell, säger till SvD att hans parti länge varnat för att det kommer att bli svårt att nå det här målet och den tänka fördelningen 70–30 mellan poliser och civila om man inte gör polisyrket mer attraktivt.
 
Han säger till Svd att hans bild när han träffar poliser och polisstudenter är att många nämner att yrket inte är tillräckligt attraktivt i förhållande till arbetsinsats och andra prövningar. Ingen blir polis för att man vill bli miljonär – men lönen är ju inte oviktig. Särskilt när man skaffar familj och det ställs krav på att man ska jobba nätter mot en blygsam ob-ersättning.
 
Nu vill Forssell se rejäla tag, inga sänkningar av kraven eller paniklösningar. Detta för att få rätt personer att söka till utbildningen, som både klarar kraven och är motiverade att genomgå den krävande utbildningen till polis. Moderaterna har pekat på att man skulle kunna göra polisutbildningen betald, precis som det har varit tidigare, att studiemedel skrivs av. Den riktade lönesatsningen har genomförts delvis, men vår tanke var att den skulle byggas ut kraftigt och bli en ordentlig satsning på polislönerna. Man kommer inte runt frågan om lönerna om man menar allvar med att göra polisyrket mer attraktivt, säger Johan Forssell till SvD.
 
Tidningen avslutar artikeln med att lakoniskt notera att det för närvarande inte pågår någon antagningsverksamhet inför polisutbildningen i höst. Rekryteringsmyndigheten har stoppat prövningen  till polishögskolorna på grund av riskerna med Coronaviruset.
 
Tommy Hansson

 


Gilla sidan:
TIPSA FRAGAwwwpolisforbundet.seLänk till Polistidningen


Krimkassan


Polisveteran
Polisveteranerna i Stockholms län


Dela
sidan:
Polisfacklig historik i Stockholms stad 1890-1994