Nättidningen som belyser polisernas vardag.
Blåljus - Logotype
Publicerat 2017-12-01 14:40

Rikspolischef Dan Eliasson kommenterar attackerna mot poliserna

Åter en fredag, och därmed dags för ett veckobrev från Rikspolischef Dan Eliasson. Han kommenterar de attacker som riktas mot poliser, sannolikt från grova organiserade brottslingar. Samtidigt pågår ett arbete för att omhänderta resultatet av det #METOO-upprop som pågår inom polisen.

Blåljus väljer denna gång, att citera hela rikspolischefens text. Vi håller med om allt, särskilt första stycket.

"Det här har passerat alla gränser.

Så känner jag inför måndagens sprängdåd mot polishuset i Uppsala. Händelsen gör mig både rasande och oroad. När sådant här inträffar ska vi göra det som polisen är allra bäst på. Leta reda på bevis och göra allt som står i vår makt för att gripa och lagföra de skyldiga. Samt skydda vår personal och våra lokaler. Allt detta görs på olika sätt.

 

Åtgärder krävs

 

Det är viktigt att angreppen mot oss inte påverkar beslutsamheten att agera mot den organiserade brottslighet som oftast står bakom detta. För att stärka medarbetarskyddet har vi därför beslutat att avsätta cirka 50 miljoner kronor årligen kommande tre år för att förbättra utrustning, utbildning, skalskydd med mera. Vi har också tillsatt en nationell samordningsfunktion vid verksamhetsskyddet. Syftet är att arbeta mer enhetligt och metodiskt för att motverka hot och våld mot polispersonal. Det här arbetet blir ett viktigt ingångsvärde för hur vi ska använda de 50 miljonerna.

 

I veckan besökte jag region Syd. Även här stod attacker mot polisen i fokus. Bland annat besökte jag kollegor i Helsingborg för att prata om sprängattacken mot polishuset för några veckor sedan. Jag kunde konstatera att förödelsen var riktigt omfattande. Våra kollegor visade samtidigt en imponerande beslutsamhet. Utifrån genomgången av brottsutredningen av händelsen konstaterar jag att utredningen går framåt.

 

Sexuella övergrepp och trakasserier


Uppropen om sexuella övergrepp och trakasserier rullar vidare i allt fler yrkesgrupper.

Jag vet att det pågår ett upprop även bland polisanställda. Några av de berättelser jag har fått höra från detta är upprörande. Många fall är brottsliga handlingar och allvarliga kränkningar som måste stoppas. Uppropen sätter fokus på en fråga som gäller i alla sammanhang. Hur ska vi bete oss mot varandra? Jag har nu bjudit in skyddsorganisationen och arbetstagarorganisationerna på nationell nivå till ett möte om hur vi kan intensifiera arbetet mot sexuella övergrepp, trakasserier och kränkande särbehandling. Regions- och avdelningscheferna ska göra detsamma. Vid ledningsmötet den 13 december ska vi sedan summera intrycken tillsammans med skyddsorganisationen och arbetstagarorganisationerna.

 

Vi har också diskuterat denna fråga vid veckans möte med polisens 200 högsta chefer. Min slutsats från det var att värderingsfrågan i detta är enkel. Kränkande beteenden hör inte hemma inom polisen. Men bästa sättet att agera är inte lika självklar. Därför ska vi börja med att föra ett brett samtal innan vi beslutar om de fortsatta åtgärderna.

 

Utvecklad informationssäkerhet

 

I veckan beslutade särskilda åklagarkammaren att inte inleda en förundersökning om hur polisen säkerhetskopierar datauppgifter. Åklagaren skriver att ”överföringen av hemliga uppgifter har skett elektroniskt och varit skyddade av kryptosystem som har godkänts av Försvarsmakten”. Det är bra att vi granskas externt när det uppstår frågetecken. I detta fall har det fört med sig något bra. Utifrån händelsen på Transportstyrelsen och denna granskning har vi fått ytterligare kunskap, vilket har utvecklat polisens informationssäkerhet. Eftersom information om polisens personal och verksamhet är vår mest skyddsvärda tillgång har denna granskning därför stärkt polisen."

 

Blåljus noterar att rikspolischefen har att göra. Det borde räcka med att brottslingar försöker göra poliser illa, men inte heller vi tycks immuna mot sexuella trakasserier eller ännu värre beteenden oss emellan. Det är så klart ett gemensamt intresse för ledningen och poliserna att komma tillätta med - så kan vi inte ha det. Ingen kan vara okunnig om att även Polisförbundet och Lena Nitz är mycket engagerade i dessa frågor.

 

Tommy Hansson

 
Gilla sidan:
Dela
sidan:
Polisfacklig historik i Stockholms stad 1890-1994

Ser du det ingen annan ser, banner.
Nu räcker det