Nättidningen som belyser polisernas vardag.
Blåljus - Logotype
Publicerat 2017-06-27 12:30

Rikspolischefen fick inte plats i DN

DN skrev en huvudledare under förra veckan med rubriken Polisledningens pinsamma prioriteringar. Och visst kan vi förstå att den alliterationen var svår att motstå. I ledarsticket riktades hård kritik mot rikspolischefen, med hänvisning till SvDs artikelserie om polisens nuvarande kris.

I ledaren och hos SvD beskrevs det som ett faktum att polisledningen prioriterar sk enkla brott för att hyfsa statistiken och undkomma kritik. DN skrev bland annat: "Samtidigt som polischeferna presenterar en rapport som visar hur kriminella har tagit över hela bostadsområden väljer man alltså att lägga krutet på fortkörningar och personer som slarvar med bilbältet. Det egna ryktet går före medborgarnas säkerhet."

DN har kanske inte läst Polisens månadsrapport som visar att även en del allvarligare brott utreds. Och där Mats Löfving förklarar att medborgarna även vill att polisen ska arbeta för en trygg trafikmiljö. Något som alla poliser dessutom vet, är att en trafikkontroll mycket väl kan sluta i beslag av narkotika eller vapen. De vanekriminella har inga fördomar när det gäller vilka lagar de bryter mot.

Det får vara hur det vill med den saken. Det är viktigt att polisens prioriteringar diskuteras, eftersom det råder en så akut polisbrist att exempelvis insatser i särskilt utsatta förorter riskerar att ställas mot utredande av resurskrävande allvarliga brott. Det bidrar till att vi på blåljus med ett höjt ögonbryn noterar är att DN valt att inte publicera Rikspolischefens genmäle på ledarartikeln. Så främjas knappast en allsidig debatt.

SvD tycks ha motsatt inställning, och har låtit både rikspolischefen och inrikesministern gå i svaromål, något som varit mycket upplysande i sig.

Blåljus väljer att publicera det inlägg som DN inte ville publicera, vi tycker som sagt att det är viktigt med en livaktig debatt i frågan.

"DN:s huvudledare den 22 juni hävdar att polisen prioriterar trafik- och narkotikabrott, som är lätta att utreda, framför grova brott. Det finns ingen sådan prioritering. Vi i polisledningen har varit tydliga med att brott mot person, till exempel vålds- och sexualbrott, är det som har högst prioritet. Även om vårt utredningsresultat har förbättrats något hittills i år måste resultaten förbättras ytterligare. Det gäller särskilt grova brott mot person, men även trafik- och narkotikabrott.

Det är också tydligt att allmänheten efterfrågar vår aktivitet mot trafik- och narkotikabrott. Det syns bland annat i våra medborgarlöften som bygger på dialog med lokalbefolkningen i olika områden. Bilar och mopeder som kör vårdslöst och personer som står öppet och missbrukar narkotika skapar inte bara otrygghet i våra mest utsatta områden utan i hela samhället. Att polisen ingriper mot detta ger också ingångar till grövre brott. Att stävja detta kan även öka förtroendet för polisen och göra att fler blir villiga att lämna upplysningar om de grövre brotten. Det kan aldrig vara fel att jobba så."


Blåljus vill gärna understryka den sista meningen. Det behövs fler trafikpoliser och narkotikaspanare! Också.
Tommy Hansson


 
Gilla sidan:
Dela
sidan:
Polisfacklig historik i Stockholms stad 1890-1994