Nättidningen som belyser polisernas vardag.
Blåljus - Logotype
Publicerat 2017-10-05 12:50

Rikspolischefen i Expressen-TV

Rikspolischefen har intervjuats i Expressen och Niklas Svenssons TV-program "Bara Politik". Han fick beskriva sina tankar om sitt och polisens förtroende, om prioriteringar av våldtäkter och andra grova brott, och vikten att vi kan arbeta närmare medborgarna.

Sju minuter in i programmet bjöds på en politisk debatt mellan SSUs ordförande Philip Botström och MUFs ordförande Benjamin Dousa om polisens kris och vems fel den är. Blåljus noterade att de båda kontrahenterna var helt eniga om att polisen behöver mer resurser bland annat för att göra bättre ifrån sig när det gäller våldtäkter. "Alla politiska partier har under lång tid lagt för lite resurser och fokus på den svenska polisen" - "Det håller jag med om man borde ha gjort mycket mer, men det fanns fler poliser per capita under Alliansen än nu"...

De extra miljarderna ska användas på bästa sätt, enligt Philip Botström, det är Rikspolischefens ansvar. Benjamin Dousa framhöll att det behövs högre löner och bättre anställningsförhållanden för att få fler att vilja jobba som poliser.

Dan Eliasson fick 28 minuter in i programmet berätta om de avgångskrav som rests mot honom. Han betonar att hans uppdrag kommer från regeringen, och han kan bli avsatt vilken dag de önskar. Regeringen styr riket och en viktig del i det är att tillsätta eller avsätta myndighetschefer. Nu med de tillskjutna resurserna finns gott hopp om en bättre polisverksamhet. Vi är på rätt väg, nu får vi förstärkningar, vi kan bli flera, vi kan utreda fler brott. Det finns hopp framöver.

Han betonar att det finns omständigheter om barnvåldtäkten i Stenungssund, som inte pressen känner till. Han har satt sig väl in i ärendet, och oavsett det, ska polisen och åklagare reagera omedelbart och göra bättre ifrån sig än som skedde i detta fall. Grova brott, oavsett vilka, ska ha högsta prioritet. Men om det finns häktade eller vid brott mot unga, ska det gå ännu snabbare. Det finns även ännu bättre möjligheter till det i framtiden med bättre resurser.

Dan Eliasson fick även berätta om polisens arbete mot terror, och extremister som vill demonstrera. Han var tydlig med att oavsett vilket politisk färg demonstranter har ska polisen lagföra dem om de begår brott. Lika för alla. Men demonstrationsrätten är grundlagsskyddad.

Frågan om Tyrrunan kan betraktas som hets mot folkgrupp kan komma att prövas rättsligt, även om Eliasson är väl medveten om att det finns olika synpunkter på dess innebörd. Brottet Hets mot folkgrupp är ett brott som utvecklas med tiden, och det måste prövas efterhand.

Det är viktigt att polisen har svenska folkets förtroende. Då måste vi vara bra på att vara närvarande och öka tryggheten i närsamhället. förtroendet har minskat, men migrantionsströmmar, skjutningar i utanförskapsområden och terrorattacker har skapat en oro som skapat tvivel på samhällsinstitiutionerna. Men polisen har visat sin förmåga på Drottninggatan och i Göteborg, när vi dessutom blir fler och mer synliga, kommer förtroendet att öka. Polisen tillhör trots allt de myndigheter som har allra högst förtroende.

Rikspolischefen fick en fråga om hur polisens PALASSO-register har hanterats.

-Vi har agerat helt i linje med Säkerhetsskyddslagen och Säkerhetsskyddsförordningen, och RPC känner sig helt trygg att vi kommer att klara den kommande granskningen. När vi fattar beslut, gör vi det efter vad som gäller i den tiden. Vi kunde varit lite tydligare i ljuset av Transportstyrelsens skandal, men vi har följt gällande regler, avslutade Rikspolischefen.


Tommy Hansson

Gilla sidan:
Dela
sidan:
Polisfacklig historik i Stockholms stad 1890-1994