Nättidningen som belyser polisernas vardag.
Blåljus - Logotype
Publicerat 2017-03-10 12:00

Rikspolischefen om våldet i förorterna

Dan Eliasson skriver i sitt nya veckobrev om de utmaningar som polisen möter med de allt vanligare skjutningarna och andra våldsdåden i våra förorter. Och på annat håll. Han påpekar att det är just den utvecklingen som myndighetens krav på resursförstärkningar syftar till att bryta.

Dan skriver bland annat om de senaste skjutningarna:

"I veckan drabbades Stockholms västra och södra förorter av fem mord på 36 timmar.

Som vanligt rymmer detta många mänskliga tragedier för de anhöriga, ett tungt arbete för våra kollegor som kallas in och en ökad otrygghet i samhället. Jag har sagt detta tidigare. Det här måste få ett slut.


Alla måste bidra

Alla dessa grova brott och den belastning det ger för polisen understryker det vi beskrev i budgetunderlaget som lämnades in till regeringen förra veckan. Vi behöver bli fler inom polisen för att kunna möta denna nya brottslighet. För det krävs nya finansiella förutsättningar. Jag vet att våra kollegor i region Stockholm gör allt för att kraftsamla i utredningen av brotten och öka tryggheten i de drabbade områdena. Samtidigt kan även den största regionen behöva stöd och hjälp ibland. Vissa nationella förstärkningar görs redan. Om det behövs mer får vi överväga det.

 

För att komma tillrätta med den grova brottsligheten krävs också långsiktiga åtgärder från övriga samhället. Det har sagts till mig att i ett av våra mest utsatta områden har kommunen endast två sociala fältarbete som arbetar i området. De jobbar på dagtid under veckorna. Inget mer. Ska vi tillsammans bli framgångsrika för att förebygga brottsligheten krävs betydligt större insatser från samhället än så.

 

Tuffare i yttre tjänst

I veckan var jag på ett verksamhetsbesök då jag bland annat åkte med en utryckningspatrull i centrala Stockholm. Som vanligt pratade jag mycket med kollegorna om löner och arbetsvillkor. Känslan av att det är tuffare i den yttre verksamheten är stark. Hur vi som organisation möter denna utveckling och hur vi kan bli en mer attraktiv arbetsgivare under dessa förhållanden är en fråga som vi i ledningen funderar mycket på."


Det finns mycket i brevet som Blåljus kan skriva under på. Och även om det är tufft även i inre tjänst som polis med oändliga prioriteringar vilka brottsoffer som ska få sina ärenden hanterade, och vilka som vi inte hinner med, är den yttre tjänsten extremt utsatt idag, i många områden. Många fler än 14 i Sverige. Den extrema arbetsmiljön beskrivs av Gunnar Appelgren i klippet nedan, att poliser i genomsnitt blir utsatta för attacker med stenkastning var tredje arbetspass i Rinkeby...

 

Läs det en gång till. I genomsnitt blir en polis i Rinkeby utsatt för stenkastning var tredje arbetspass... Det blir inte ens en nyhet. Ändå finns det de som menar att allmänhetens otrygghet beror på medias rapportering. De skulle bara veta...

 

Så långt har det gått.
Dessutom berättar Gunnar och Amir Rostami om hur polisen kan komma tillrätta med våldsutvecklingen. Att poliserna inte räcker till är närmast övertydligt! Idag får vi stenar kastade mot oss, mord sker nästan framför ögonen på oss, det får bli ett stopp nu. Men då krävs resurser.
Slutligen: Dan Eliasson har anklagats i sociala media för att han velat tysta medarbetare då det gått ut information om hur polisens datasystem får användas. Om det skriver han i veckobrevet:


"Något oväntat i veckan var att polisens bestämmelser för informationsbehandling uppmärksammades i medier och sociala medier. Jag skrev i förra veckan på ett beslut om att förlänga riktlinjerna eftersom de hade gått ut och att vi ett tag var helt utan riktlinjer. Det var alltså skälet. Inget annat. Det är märkligt hur ett rutinmässigt beslut kan ges en helt ny betydelse och sedan snabbt få stor spridning."

 

Blåljus noterar att inrikesminister Anders Ygeman upphöjts till att sitta i sitt partis Verkställande Utskott. Det är vår förhoppning att Polismyndighetens behov blir bättre bönhörda inom kort. I april kommer vårbudgeten.


Tommy Hansson

 
Gilla sidan:
Dela
sidan:
Polisfacklig historik i Stockholms stad 1890-1994