Publicerat 2018-08-20 12:30

Rikspolischefen sammanfattar sommaren 2018

Rikspolischef Anders Thornberg har kommenterat några aktuella frågor på Intrapolis, som främst riktar sig till polisanställda. Det handlar om olika uppmärksammade händelser som påverkat polisen under sommaren. Dessutom pekar högste chefen ut riktningen inför hösten och det fortsatta arbetet.


"-Under sommaren har polisens användning av skjutvapen varit i fokus. Hittills i år har sex personer avlidit på grund av verkanseld. Vad drar du för slutsatser av detta?


För det första är detta mycket tragiskt för alla inblandade. Det gäller både för de anhöriga till de som avlider och de poliser som är med om detta. Att avlossa tjänstevapnet är ett av de svåraste besluten som en polis kan behöva fatta. Beslutet kan få mycket stora konsekvenser för alla inblandade och ska fattas sekundsnabbt, ofta utifrån en bristfällig lägesbild. Jag har en stor respekt för alla våra kollegor som hamnar i denna situation. Att använda tjänstevapnet är dock ett starkt maktmedel och det är därför sådana händelser alltid utreds noga av åklagare vid särskilda åklagarkammaren. Utöver utredningen i de enskilda fallen behöver vi överväga om det behöver vidtas fler åtgärder kring utbildning, taktik, utrustning eller annat som kan påverka vår användning av skjutvapen.

 

Samtidigt vill jag att alla ni som arbetar i yttre tjänst ska fortsätta känna en trygghet i hur vi arbetar. I grunden har vi mycket väl utbildade poliser, en modern beväpning och en genomtänkt taktik för denna typ av händelser. Allt detta, tillsammans med det stöd som vi ger varandra som kollegor och chefer, gör att vi kan ta oss igenom den svåra period som en dödsskjutning innebär.

 

-Polisen fick en del kritik för insatsen i Almedalen. Varför blev det så?


Jag var själv på plats i Almedalen och kunde konstatera att de polisanställda gjorde imponerande arbete för att säkerställa ordning och säkerhet samt att värna mötesfriheten. Vi har en långtgående yttrandefrihet i Sverige och polisen kan inte neka någon att uttrycka extrema åsikter. Här fick vi också stöd av Förvaltningsrätten i våra tillståndsbedömningar under Almedalsveckan, tillståndsbeslut som vi först fick mycket kritik för. Jag förstår samtidigt varför detta väcker reaktioner. Kommenderingen på plats gjorde en stor insats för att försöka förklara polisens tillståndsgivning och i vilka lägen vi har rätt att ingripa. Vi håller nu på att följa upp insatsen i Almedalen för att se om det finns några lärdomar att dra inför framtiden. Några viktiga beståndsdelar är att vår tillståndsgivning är enhetlig, att vår operativa taktik fortsätter att utvecklas och att kommunikationen om våra arbetsmetoder är tydlig.

 

-En stor operativ händelse under sommaren var de omfattande bränder som rasade över delar landet. Hur klarade polisen av detta tycker du?


Jag har fått ett mycket gott intryck av detta arbete. Jag var med vid ett möte med Regeringskansliets krishanteringsråd under sommaren när läget var som mest utmanande. Jag kunde då konstatera att polisen kunde bistå flera andra myndigheter på ett bra sätt. Vi hade också en bra förmåga att ställa om verksamheten när så krävdes. Många polisanställda fick prioritera arbetet mot bränderna istället för ordinarie arbetsuppgifter. Några fick också hjälpa till och stötta de regioner som var mest drabbade. Ett stort arbete lades ned i de staber som bildades både regionalt och på nationell nivå. Våra specialresurser som t.ex. polisflyget fick också dra ett tungt lass. Jag vill rikta ett stort tack till alla er som bidrog till att skydda både liv och egendom i ett allvarligt läge.

 

-Vad blir höstens viktigaste frågor?

Som jag alltid brukar säga. Myndighetsledningens viktigaste uppdrag är att skapa förutsättningar som ökar polisens operativa förmåga. Vi ska öka vår förmåga att klara upp brott, öka tryggheten i utsatta områden och förbättra servicen till allmänheten. Det kräver fyllda platser på polisutbildningen och att de medarbetare vi har stannar kvar. Vi måste också fortsätta arbetet med att renodla polisens uppdrag och effektivisera verksamheten. Det senare kräver fortsatt utveckling av tekniskt stöd och arbetsmetoder. Allt detta är en viktig del i den långsiktiga strategin "Strategi 2024" som fastställdes innan sommaren."


Blåljus tror att alla polisanställda uppskattar högste chefens information. Den som tillfälligtvis inte har tillgång till Intrapolis kan nu även läsa informationen på Blåljus, efter att vi fått lov att publicera det. Det tackar vi för!


Tommy HanssonGilla sidan:


 


Tidningen POLISEN


Brandfacket
Dela
sidan:
Polisfacklig historik i Stockholms stad 1890-1994