Publicerat 2019-11-18 10:40

Rimfrost i Malmö kan vända utvecklingen

Regionpolischef i Syd, Carina Persson, kommenterar på Intrapolis satsningen Rimfrost och polisens arbete mot den grova brottsligheten i regionen. Hon vill tro att utvecklingen går att vända, men fler poliser och hårdar lagstiftning räcker inte. Det krävs långsiktiga och uthålliga satsningar. Det blir ett tufft arbete men vi poliser är fast beslutna att göra allt vi kan för att vända utvecklingen.


"Vad innebär ett beslut om en nationell särskild händelse?

– Det innebär att vi får möjlighet att kraftsamla och använda oss av styrkan att vara en svensk polis. Det signalerar att vi tar situationen på största allvar och att vi trycker på ytterligare i arbetet mot den grova kriminaliteten. Även om det ser olika ut har alla regioner utmaningar med sprängningar, skjutningar och dödligt våld. När vi nu går samman och stärker och stöttar varandra som en polismyndighet kan vi intensifiera vårt arbete ytterligare och få än mer kraft på vår inslagna väg.

 

Vad är viktigast för polisen att göra nu?

– Den nationella händelsen ger oss möjlighet att stärka vårt arbete där det för tillfället är som mest ansträngt. Målet är att minska skjutningar och sprängningar i gängmiljön, att reducera antalet personer som ingår i de kriminella nätverken, att öka beslagen av vapen och sprängmedel och att tryggheten för allmänheten ska stärkas.

 

– Vi behöver säkerställa utredningarna av de brott som inträffat, det är mycket angeläget både för de drabbade men också för förtroendet för polisen. Därutöver måste vi minska risken för vedergällning. Vi måste fortsätta vårt offensiva arbete mot de kriminella som är centrala i konflikterna, och samtidigt arbeta vidare med att vara en trygghetsskapande synlig polis för att visa att vi inte tillåter att kriminella tar över det offentliga rummet. Det gör vi till exempel genom att rikta in vårt arbete mot den öppna drogmarknaden och arbeta mot narkotikan på gatunivån.

 

Hur arbetar polisen mot den grova kriminaliteten?

– Där vi är nu behöver vi hjälpas åt att ”kyla av” den akuta situationen. Den nationella särskilda händelsen innebär att vi får möjlighet att prioritera de resursförstärkningar som är nödvändiga. Samtidigt måste vi fortsätta att bygga vidare på den inslagna vägen. Det finns inga kortsiktiga lösningar på långsiktiga problem. 

 

– Vi måste fortsätta att arbeta brett. Där pengarna finns kommer också de grovt kriminella individerna att finnas och därför behöver vi också arbeta med bedrägerier, penningstvätt och bidragsbrottslighet. Vi har flera exempel där grov kriminalitet finanserias genom just bedrägerier, det handlar om internetbedrägerier och telefonbedrägerier där det många gånger är äldre personer som blir brottsoffer.  

 

 – Vi behöver också öka vår förmåga att samverka med varandra – och andra. Vi ser tydligt att fler, och framför allt yngre pojkar hamnar i kriminalitet, som till exempel personrån. En del är så unga som 8-14 år. Forskningen visar att personrån är ett av de brott som tydligast indikerar en fortsatt lång och intensiv brottskarriär och att de som begår den här typen av brott i 15-17 års ålder vanligtvis har, eller håller på att etablera ett aktivt kriminellt umgänge (Brå 2011:21).

 

 Många av dem blir drivande i den kriminella miljön. Det är tydligt att hela samhället borde gjort mer för de här ungdomarna, där bristande skolgång och avsaknad av ett socialt sammanhang är det som förenar dem. Vi inom Polisen har ett ansvar att bidra till att vända samhällsutvecklingen, men våra verktyg räcker inte eftersom många unga har kommit för långt i sin kriminalitet innan 15 års ålder.

 

Går utvecklingen att vända?

– Ja den tron vill jag inte överge, däremot räcker det inte med fler poliser och hårdare lagstiftning. Arbetet kräver långsiktighet och uthållighet. Vår långsiktiga förmåga i arbetet mot den grova kriminaliteten måste vi säkerställa i arbetet med den strategiska kompetensförsörjningen mot 2024. Vi har ett tufft arbete framför oss men inom polisen är vi är fast beslutna att göra allt vi kan för att vända utvecklingen."

 

Text från Intrapolis, med medgivande från Carina Persson


Blåljus önskar Carina Persson och alla poliser i Syd lycka till med det viktiga arbetet. Vi förstår att förstärkningen genom Rimfrost är nödvändig i nuläget. Samtidigt är problemantiken med grova brott och gäng spridd över stora delar av Sverige, och i andra delar av Sverige behövs varje polis. Så brottsligheten är ett problem som riskerar att flyttas runt genom att poliser kraftsamlar på ett ställe. För någonstans måste dessa poliser tas ifrån. Vi vet några som kommer att hjälpa till, och tror inte att någon av dem är umbärliga. Egentligen.


Tommy Hansson

Gilla sidan:
TIPSA FRAGAwwwpolisforbundet.seLänk till Polistidningen


Krimkassan


Polisveteran
Polisveteranerna i Stockholms län


Dela
sidan:
Polisfacklig historik i Stockholms stad 1890-1994