Publicerat 2019-11-12 10:40

Rimfrost koncentrerar polisresurser till Malmö

Ingen torde har undgått det flertal bombdåd och mord med skjutvapen som den senaste tiden plågat Malmö. Förhoppningarna om att utvecklingen vänts i den staden, sattes väl därigenom på vänt. En av 2015 års polisreforms fördelar, är dock att det nu är lättare att kraftsamla polisresurser vid allvarliga hot mot säkerhet och trygghet.

Om reformen vid sjösättningen har parats med en rimlig upprustning av polismyndigheten, hade vi kanske kunnat förebygga situationer som den i Malmö. Men på den tiden rådde en bred politisk enighet mellan den sk Alliansen och de rödgröna om att polisen inte skulle få några extra pengar. Därmed är vi där vi är och Polismyndigheten har beslutat om en Nationell särskild händelse för att vända utvecklingen. Målen med satsningen är fyra, först att skjutningar och sprängningar i gängmiljöer ska reduceras avsevärt. Det andra är att antalet personer som ingår i kriminella nätverk ska reduceras genom användning av tvångsmedel. De två sista målen går ut på att öka antalet beslag av vapen och sprängmedelskomponenter, samt att allmänheten genom vidtagna åtgärder ska känna sig tryggare.

− Vi ser mycket allvarligt på de grova våldsbrott som har inträffat i kriminella miljöer. Nu kraftsamlar vi genom att skapa förutsättningar för att leda och samordna arbetet från nationell nivå, säger Mats Löfving, chef för Polismyndighetens nationella operativa avdelning på polisen.se.

 

Den särskilda händelsen möjliggör förstärkningar till de delar av landet där det har inträffat många våldsbrott. Det kan göras genom nationella resurser från nationella operativa avdelningen eller genom omfördelningar mellan polisregionerna av till exempel utredare, analytiker eller ingripandepoliser som arbetar i yttre tjänst.

 

 

− Det finns ingen snabb lösning mot den grova brottsligheten, det krävs ett långsiktigt arbete. Samtidigt finns det möjligheter att arbeta ännu mer aktivt i det akuta operativa arbetet genom att arbeta i en särskild händelse. Den möjligheten utnyttjar vi nu. Uppdraget är att skapa en nationell lägesbild och utifrån denna leda polisoperationen genom att prioritera, koordinera, och samordna arbetet, säger Stefan Hector kommenderingschef i den särskilda händelsen.

 

Stefan betonar att kraftsamlingen i denna särskilda händelse, tar resurser från annan verksamhet. Därav måste det finnas en planering för hur satsningen ska genomföras och sedermera avslutas.

 

I Nya Wermlandstidningen finns en ledare under rubriken "Hederligt polisarbete lönar sig". Tidningen konstaterar att genom insatsen Rimfrost kan resurser fördelas om och ordinarie verksamheten avlastas. Men när vissa delar prioriteras, blir andra lidande. Om det leder till minskad polisbemanning utanför storstäderna riskerar priset att bli högt.

 

Tidningen vill även att politikerna ska se till att Polisen klarar av att möta det grova våldet, utan att behöva prioritera ner andra delar av verksamheten.  Att Polisen tar krafttag mot skjutningar och sprängningar är bra, men att det behöver utlysas en nationell särskild händelse är ett tecken på att resurserna till Polisen och rättsväsendet under lång tid varit alltför skrala.

 

Blåljus kan inte låta bli att återknyta till NWTs rubrik. Hade hederligt polisarbete fått löna sig bättre redan vid polisreformen, hade Polisen mycket väl kunnat vara mer än tusen poliser fler idag. Detta genom att färre poliser lämnat yrket och att platserna på polishögskolorna kunnat vara fullbelagda. Men 2015 var den politiska retoriken avseende polisen dessvärre en annan.


Tommy Hansson

Gilla sidan:
TIPSA FRAGAwwwpolisforbundet.seLänk till Polistidningen


Krimkassan


Polisveteran
Polisveteranerna i Stockholms län


Dela
sidan:
Polisfacklig historik i Stockholms stad 1890-1994