Nättidningen som belyser polisernas vardag.
Blåljus - Logotype
Publicerat 2018-06-21 09:20

Samhällsutvecklingen = färre poliser fler vakter

Polisbristen, poliskrisen och polisens eviga prioriteringar, där det brottsförebyggande arbetet ofta får stryka på foten för det absolut mest nödvändiga, sätter nya spår. Blåljus har uppmärksammat planer på att låta ordningsvakter ta över ännu mer polisverksamhet. Nu tycks polismyndigheten hoppa på det tåget...

DN noterar nästa steg att leasa ut tryggheten till det privata näringslivet.

Så här skriver Polismyndigheten på sin hemsida: "Polismyndigheten har beslutat att begära en översyn av lagen om ordningsvakter, LOV. Den nuvarande lagstiftningen har inte följt med i samhällsutvecklingen och Polismyndigheten har därför skickat en skrivelse till justitiedepartementet i frågan.

Frågan har aktualiserats under senare år, främst av att kommuner vill anlita ordningsvakter för trygghetsskapande bevakningsuppdrag i allt större omfattning, och på större ytor. Enligt nuvarande lagstiftning är det inte möjligt för Polismyndigheten att bevilja tillstånd för så stora områden som kommunerna önskar.

 

– Vi ser ett intresse hos flera kommuner att kunna anlita ordningsvakter för att bevaka större områden. För att kunna bevilja det så behöver lagen om ordningsvakter uppdateras, säger Karl Holm vid Polismyndighetens rättsavdelning.

 

Stora samhällsförändringar

Nuvarande lagstiftning utformades under slutet av 1970-talet och har sedan dess genomgått ett antal mindre förändringar. Samhällsförändringarna har varit stora under perioden. Då rådde mer småskalighet, med 119 polismyndigheter som förordnade ordningsvakter att som ett extrajobb tjänstgöra vid framförallt lokala offentliga tillställningar. Idag är det ofta ett heltidsarbete att vara ordningsvakt och man tjänstgör på olika platser i hela landet.

 

– Ordningsvakter kan vara ett komplement till polisen för att skapa trygghet på vissa platser. Polismyndigheten får inte fatta beslut som går utöver gränsen för den lag riksdagen beslutat. Önskar vi en annan ordning ber vi om att lagstiftningen ses över, säger Karl Holm.

 

Polisen anser att lagen behöver uppdateras

Sammantaget har Polismyndigheten sett skäl till en modernisering av lagen varför en skrivelse skickats till justitiedepartementet med en begäran om detta.

 

Ordningsvakter får enligt förarbetena till nuvarande lagstiftning inte ersätta polisens insatser utan ska endast komplettera dessa. De får endast förordnas inom tydligt avgränsade områden. Om det finns ett särskilt behov och det är av väsentlig betydelse från allmän synpunkt får ordningsvakter exempelvis förordnas vid gallerior, resecentrum, sjukhus, gator och torg.

 

Förenklat kan man säga att Polismyndigheten vid bedömningen ska ta hänsyn till enskilda, företag och kommuners berättigade krav på att lag och ordning upprätthålls, samtidigt som huvudregeln är att det är poliser som ska utföra den uppgiften.

 

Endast om det visat sig praktiskt omöjligt eller i vart fall mycket svårt att lösa ett ordningsproblem på ett annat godtagbart sätt får förordnande ske. Polisens generella ansvar för ordning och säkerhet får med andra ord inte kunna ifrågasättas, vilket kan bli aktuellt om ordningsvakter huvudsakligen svarar för ordningen i städer och kommuner."

 

Blåljus kan konstatera att mycket i nuvarande lag är oerhört klokt. Exempelvis att huvudregeln är att Polisen ska upprätthålla lag och ordning. Men med polisbristens acceleration, kommer fler och fler förslag på nödlösningar. Nu får medborgarna, om förslagen går igenom, förmånen att betala för sin trygghet två gånger. Om den kommun de bor i har samma prioriteringar. Annars får de väl vända sig till grannsamfälligheter eller bostadsrättsföreningar i samma syfte. Privatiseringen av Polisen och lag och ordning, har bara börjat...

 

När det gäller andra frågor än ordningshållning och trygghet, talar många politiker om att skattepengar inte ska gå till privata företags vinster. Varför skulle det inte gälla för tryggheten?

Stoppa vinstjakten på tryggheten!


Blåljus noterar att branschen jublar, vilket framgår i deras branschorgan Skydd & Säkerhet. Det talas bland annat om present inför semestern... Där citeras  även min egen tweet som länkar till Blåljus... Men utan länk, vilket vi har full förståelse för.

 

Tommy Hansson

 
Gilla sidan: