Nättidningen som belyser polisernas vardag.
Blåljus - Logotype
Publicerat 2018-01-28 12:30

Samma kriminella om och om igen

Stefan Steiner, spaningsledare mot grov och internationell brottslighet i region Syd, har skrivit en debattartikel i SvD. Han konstaterar att snart sagt alla nu (sent omsider) uppfattat polisbristen, men att det kommer att ta tid att rätta till. Under tiden finns det andra åtgärder som skulle underlätta polisarbetet och skapa färre brottsoffer.

Stefan konstaterar att arbetet med att utöka antalet färdigutbildade poliser i storleksordningen som nu diskuteras kommer att ta många år. Det är bra att den processen startar nu, även om man borde ha inlett den för många år sedan. Så är det, förvisso, särskilt om flykten från polisen fortsätter och rekryteringsproblemen inte blir lösta...

Men, det handlar inte bara om antalet poliser. Blåljus har ju berättat om en kollega som ställer krav på att domstolarna ska använda hela straffskalorna. Stefan Steiner konstarerar att inte bara måste domstolarna döma till längre straff, dessutom borde hela rättskedjan bli snabbare på att hantera brottsligheten. Stefan pekar på tre punkter som borde förbättras.

1. Att genom lagstiftning tvinga fram längre straffpåföljder för upprepad brottslighet.

2. Möjlighet att påverka strafftiden för misstänkta genom att samarbeta i utredningen.

3. Kraftigt korta ned reaktionstiden mellan brottet och straffet.

 

Stefan skriver:

 

"Vi vet att det är ett fåtal individer som begår de flesta brotten. Om de gärningsmän polisen griper för brott som genererar fängelsestraff, förblev inlåsta till dess straff avtjänats, skulle vi få mer uträttat med den resurs vi har i dag. Nu tvingas vi jaga samma personer om och om igen."

 

Stefan visar på riskerna med att medborgarna förlorar förtroendet för rättsstaten när det upplevs som att vanekriminella får fortsätta och utveckla sitt brottsliga betéende utan reäla och snabba påföljder.


 
Gilla sidan:
Dela
sidan:
Polisfacklig historik i Stockholms stad 1890-1994