Publicerat 2018-10-15 15:30

SÄPO får ett nytt samverkansavtal.

Idag tecknas ett nytt samverkansavtal mellan Polisförbundet och Säkerhetspolisen. Säkerhetspolisen är som bekant en egen myndighet, och sluter sina egna avtal. Den öppna polismyndigheten har ännu inte kommit fram till ett avtal med Polisförbundet, men det pågår ett arbete i den riktningen.

Så här presenteras avtalet av Polisförbundet:

"Idag tecknar Polisförbundet ett nytt samverkansavtal med Säkerhetspolisen. Avtalet omfattar alla anställda vid Säkerhetspolisen.

 

– Det är ett avtal som på ett bättre sätt ska ge tidig delaktighet och inflytande för en bättre verksamhet och arbetsmiljö, säger Niklas Simson, Polisförbundets förhandlingschef. Alla delar av organisationen har varit delaktiga i framtagandet av samverkansavtalet på olika sätt, detta i en process som startade för mer än ett år sedan.

 

Kommer det ett avtal även för Polismyndigheten?

– Parterna är överens om en tidplan och ett förslag till samverkansavtal ska finnas klart till 15 februari 2019. Men det är först när förslaget är klart som förbundsstyrelsen - efter förankring med regioner och medlemmar - kan avgöra om förutsättningarna är tillräckligt goda för att det i slutändan ska bli ett samverkansavtal även för Polismyndigheten."

 

Samverkansavtal för Säkerhetspolisen
Vid Polisförbundets kongress diskuterades en motion, (nr 55) som föreslog att arbetet med att få fram ett samverkansavtal mellan Polismyndigheten och Polisförbundet, skulle inhiberas.
Detta då motionären inte ansåg att myndigheten hade den mogna inställning till att lyssna på medarbetarna och deras företrädare som krävs för att ett samarbetsavtal skulle bli meningsfullt. Därmed skulle det förtroende och tillit som krävs för ett samverkansavtal saknas enligt motionären. Efter en livlig debatt, avslogs dock motionen, och Polisförbundet har fria händer att hantera frågan om samverkansavtal även för polismyndigheten.
 
Rikspolischef Anders Thornberg betonade i sitt tal till kongressen viljan att få tillstånd ett sådant avtal enligt tidsplanen som ett led i en effektivare polis med bättre personalinflytande.
Tommy Hansson

Gilla sidan:


 


Tidningen POLISEN


Brandfacket
Dela
sidan:
Polisfacklig historik i Stockholms stad 1890-1994