Publicerat 2020-04-02 16:10

Särskilda utredningar spanar på felbeteenden och brott

Polisens avdelningar för Särskilda Utredningar, har släppt sin årsrapport för 2019. Den största nyheten i rapporten är att avdelningens spaningsenhet kommit igång, vilket enligt avdelningschefen ska effektivisera avdelningens utredningar och göra dess insatser både offensiva och förebyggande.

Så här beskrivs det på Polisen.se:

"Tack vare en anslagshöjning i förändringsbudgeten har SU under året förstärkt och utvecklat spaningsverksamheten. Det har underlättat och effektiviserat arbetet med utredningar och i underrättelseverksamheten.

 

– För mig är det viktigt att SU förutom att utreda brott även fokuserar på att förebygga och upptäcka brott. Jag är stolt över att vårt arbete har blivit mer offensivt och att vi redan har sett goda resultat, säger Ebba Sverne Arvill, avdelningschef.

 

De extra spaningsresurserna som tillkommit under året har till exempel tillfört information som har bekräftat eller dementerat omständigheterna i underrättelseärendena. Det har medfört att vissa ärenden har vuxit genom att brottsmisstankarna har stärkts eller utökats medan andra snabbare har kunnat avslutas.

 

Under förra året fick SU in 5 904 ärenden, vilket är 83 ärenden fler än föregående år. De flesta anmälningar rörde brottskategorin ”tjänstefel” (58 %) och riktade sig mot poliser. En förklaring till ökningen kan vara att Polismyndighetens ingripandeverksamhet har växt. Geografiskt återfinns ökningen i hela landet med störst ökning i polisregion Syd. Även antalet tjänstefel som rör befattningshavare vid Åklagarmyndigheten har ökat under 2019.

 

– Att utreda de personkategorier som faller inom vårt område innebär utmaningar och högt ställda krav på avdelningens arbete. Som en fristående avdelning inom Polismyndigheten värnar vi om vårt oberoende gentemot övriga myndigheten och vi är noga med att säkerställa att vår verksamhet håller en hög kvalitet. På det här sättet kan våra utredningar bedrivas med hög rättssäkerhet och integritet, säger Ebba Sverne Arvill.

 

Den näst största brottskategorin som anmäldes under 2019 till SU var våldsbrott (13 procent).  Brottskategorin ”övriga brott”, där bedrägeribrott ingår, låg fortsatt högt under 2019 (10 procent), vilket huvudsakligen beror på det stora antalet bedrägeriärenden gällande nämndemän som inkom i början av året.

 

Andra brottskategorier som under året uppvisat en ökning i antalet anmälningar är narkotikabrott och brott mot tystnadsplikt. Antalet anmälningar avseende dataintrång har ökat i jämförelse med 2018 och ligger åter i nivå med 2016 och 2017."

 

Blåljus gläds åt att en enhet fått anslag till rimliga spaningsresurser, "Utan spaning ingen aning" är ju ett bekant faktum polisiärt. Å andra sidan innebär så klart resursflytten till SU att annan angelägen spaningsinsats blir liggande. Men, men, det är politiker och höga polischefer som prioriterar resurserna.

 

Den polisiära spaningsverksamheten utarmades oerhört vid omorganisationen 2015, gatulangningsgrupper, spaningsrotlar och krogkommissioner lades ned,  något som nu byggs upp steg för steg, på olika håll i Sverige. För det är inte bara, och kanske inte ens främst, poliser som ger anledning till spaningsinsatser...

 

SU Årsrapport 2019.pdf

 

Tommy Hansson

citerad text från polisen.se

 

 

Gilla sidan:
TIPSA FRAGAwwwpolisforbundet.seLänk till Polistidningen


Krimkassan


Polisveteran
Polisveteranerna i Stockholms län


Dela
sidan:
Polisfacklig historik i Stockholms stad 1890-1994