Publicerat 2019-12-20 13:30

Ska KKV transporttjänst äntligen börja leverera?

Blåljus har upprepade gånger genom åren beskrivit långa transporter som bundit upp redan otillräckliga polisresurser. Politiker har lovat att Kriminalvårdens transporttjänst ska avlasta men det har gått sådär. Pengar har flyttats från polisen till Kriminalvårdets trp för att få det att funka.

"En ny överenskommelse kring transporter av frihetsberövade stärker Polismyndigheten och Kriminalvårdens samverkan gällande transportverksamheten.

 

I regeringens vårbudget fick Kriminalvården ett tillskott, som innebär att myndighetens förmåga att avlasta Polisen med transporter ökade. På tisdagen undertecknades en operativ samverkansöverenskommelse om inrikestransporter av frihetsberövade personer.

 

– Med en bättre operativ samverkan mellan myndigheterna ökar våra förutsättningar att avlasta polisen. Överenskommelsen innebär att vi på ett pragmatiskt sätt kan lösa den här uppgiften tillsammans, säger Stefan Strömberg, generaldirektör för Kriminalvården.

 

Kriminalvården utökar transportverksamheten med 67 kriminalvårdare under början av nästa år och det är Polisens behov som styrt var kapacitetsökningarna sker. Överenskommelsen kommer börja gälla fullt ut 1 april och samverkan kommer utökas successivt i etapper fram till dess.

 

– Det här är ett viktigt första steg mot en långsiktig lösning när det gäller transporter av frihetsberövade personer. Vi ser mycket positivt på att Kriminalvården nu har fått utökade ekonomiska resurser för att ta hand om uppdraget och jag värdesätter det operativa samarbetet vi nu har med ledningen för Kriminalvården. Det här kommer leda till att vi frigör ovärderlig tid för poliser som då kan fokusera på sitt kärnuppdrag, säger Mats Löfving, chef för nationella operativa avdelningen Noa."

 

Citat ovan från Polisen.se

 

Tommy Hansson

Gilla sidan:
TIPSA FRAGAwwwpolisforbundet.seLänk till Polistidningen


Krimkassan


Polisveteran
Polisveteranerna i Stockholms län


Dela
sidan:
Polisfacklig historik i Stockholms stad 1890-1994