Publicerat 2019-03-28 07:50

Skapa fler poliser är internrevisionens recept

Så sent som igår, noterade vi på Blåljus att två ministrar besökte Botkyrka för att ta del av lokalpolisområdets brottsförebyggande arbete. De hann knappt lämna det särskilt utsatta området, innan SvD i en artikel beskriver hur internrevisionen vill lösa Polismyndighetens problem med reaktivt arbete och låg uppklarningsprocent.

SvD berättar om den senaste internrapporten som beskriver en lägesbild som går i rakt motsatt riktning mot Polismyndighetens egna mål, om tryggare områden och fler och synligare poliser. Rapporten beskriver vidare att polisens bemanning lokalt inte är anpassad för att hantera det brottsförebyggande arbetet, och när ett sådant brottsförebyggande arbete väl görs, så planeras det efter tillgängliga resurser och inte efter den faktiska problembilden. Blåljus kan inte låta bli att fundera över hur tillgängliga resurser INTE skulle påverka planeringen...
 
Internrevisionen har inte specificerat exakt hur många LPOn som har problemen med att få resurserna att räcka till det brottsförebyggande arbetet. Blåljus har upprepade gånger påpekat, att när särskilt utsatta områden måst prioriteras, har alla övriga områden fått avstå personal. Och när morden på allmänna platser drar jätteresurser, utarmas övriga krimalenheter. Och när kraftfulla spaningsinsatser görs mot gängen minskar vardagsspaningen mot lokala langare.
 
Rapportförfattarna har även de uppfattat bakgrunden till problemen, förefaller det då de skriver: ”Då den totala bemanningen upplevs vara för låg hinner varken ingripande poliser eller utpekade brottsförebyggande resurser såsom områdespoliser, kommunpoliser och särskilda insatspoliser med det planlagda brottsförebyggande arbetet kopplat till den lokala lägesbilden”

Rapporten är även kritisk mot att grova brott läggs ut på lokalpolisområden, som borde jobba med vardagsbrotten i stället. Det innebär enligt rapporten att Polismyndigheten därmed inte uppfyller myndighetsförordningens krav på effektivitet, lagenlighet och hushållning.

Dessbättre har internrevisionen även goda råd att ge hur Polismyndigheten ska komma tillrätta med bristerna enligt SvD. Heureka!!!

-Polisregionerna ska se till att stärka utredningsverksamheten och att lokalpolisområdena har tillräckligt med resurser för att utföra sitt arbete.

Blåljus häpnar. Att ingen har kommit på det tidigare. Fast frågan är väl om det är polisregionerna som är skyldiga till att det saknas poliser ungefär överallt inom polismyndigheten. Möjligen påpekade internrevisionen redan före 2015 att bristande satsningar på polisen skulle få just dessa konsekvenser.

Blåljus gjorde det, men det klingade för döva öron, på den tiden.

 Tommy Hansson
 
Gilla sidan:
TIPSA FRAGAwwwpolisforbundet.seLänk till Polistidningen


Polisveteran
Polisveteranerna i Stockholms län


Dela
sidan:
Polisfacklig historik i Stockholms stad 1890-1994