Publicerat 2019-02-14 12:20

Skjutningar, granater och sprängningar men en helikopter gör Malmö till krigszon

I Malmö finns en av Polisens helikoptrar stationerade. Vid allvarligare brott, som skjutningar, sprängningar eller allvarligare trafikbrott, är helikopter ett viktigt hjälpmedel för polisarbete. Och det har blivit en viss frekvens på den sortens händelser i bland annat Malmö-trakten.

Det har vissa Malmöbor reagerat på, de tycks inte ha uppfattat återkommande sprängningar, skjutningar, handgranatattacker eller buskörningar med motorfordon som störande. Däremot, när Malmös enda helikopter använts för att bidra till att brotten upphör har skrivelser författats för att få stopp. För helikotern.
 
Skrivelserna har skickats till Malmös miljöförvaltning, som fått ta ställning till de klagandes beskrivning av otrygghet med anledning av helikopterljudet och känslan av att leva i en krigszon av samma anledning. En klagande noterar att trots den lågt flygande helikoptern skedde det ju ett sprängdåd exakt där helikoptern cirkulerade, så det var inte ens effektivt...

Totalt har sju klagobrev inkommit, och miljöförvaltningen har enligt Lokaltidningen i Malmö ställt polislagen mot miljölagen, vilken lagstiftning ska gå först? -Vi gjorde en rimlighetsbedömning, det vill säga är det rimligt att begränsa polisens arbete med anledning av miljöbalken? Vi kom fram till att det inte var det. Vi får lita på att polisen utför det arbete som behövs för att upprätthålla säkerhet i samhället. Ibland medför det visst buller, säger Anton Stenlund, miljöinspektör på miljöförvaltningen, till Lokaltidningen. Anton berättar för Lokaltidningen att det handlar om en rent juridisk preliminär bedömning, och att de klagande kommer att meddelas när beslutet är definitivt.

Blåljus välkomnar miljöförvaltningens beslut.

Tommy Hansson
Gilla sidan:


 


Tidningen POLISEN


Brandfacket
Dela
sidan:
Polisfacklig historik i Stockholms stad 1890-1994