Nättidningen som belyser polisernas vardag.
Blåljus - Logotype
Publicerat 2017-05-03 08:10

Slopade ID-kontroller ger polisen mer jobb

Med sedvanlig god framförhållning, beslutade regeringen igår att slopa kravet på transportföretag i södra Sverige att se till att passagerare har giltiga id-handlingar. Det innebär samtidigt högre krav på polisens arbete med gränskontroller främst i anslutning till gränserna.

Blåljus erinrar sig när gränskontrollerna och id-kraven infördes under vintern 2015. I det längsta hävdades det att åtgärder i den riktningen var helt obehövliga. Sedan blev det jättebråttom, vilket ställde extrema krav på polisorganisationen - (Där några klokt nog valt att inte lyssna utan förutsett utvecklingen) Nu är det lika bråttom igen, men i motsatt riktning. Det innebär enligt KvP att polisen i region Syd, idag kallat till ett krismöte för att klara de nya reglerna som inträffar inatt...

Polisen beskriver införandet så här på Polisen.se:

"De tillfälliga id-kontrollerna på färjor över Öresund ska avvecklas meddelade regeringen idag.

Formellt avskaffas id-kontrollerna redan onsdagen den 3 maj. För att kompensera detta vill regeringen att polisen skärper de tillfälliga gränskontroller som gäller i Sverige sedan den 12 november 2015.


– Vi kan konstatera att regeringen nu har fattat detta beslut. Exakt hur gränskontrollerna behöver utvecklas är för tidigt att säga. Vi behöver analysera konsekvenserna av detta mer i detalj under de närmaste dagarna, säger Patrik Engström, chef för gränspolissektionen vid Polismyndighetens nationella operativa avdelning.

För polisens del innebär slopade id-kontroller att arbetsbördan minskar när det gäller att rapportera, utreda och anmäla transportörer som inte följer regelverket. Samtidigt minskar kontrollen i Danmark och Tyskland, vilket ökar möjligheten för människor att ta sig till Sverige. Det är bakgrunden till regeringens ambition om förstärkta gränskontroller.

– Vilka ytterligare resurser detta kan komma kräva och var det ska tas ifrån behöver vi titta på nu, säger Patrik Engström.

För att förstärka gränskontrollerna vill också regeringen ge polisen ökade möjligheter för tekniska kontroller av fordon genom kameraövervakning, nummerplåtsavläsare och fordonsröntgen.

– När det gäller nya verktyg och ny teknik får vi analysera detaljerna i regeringens förslag. Här kan vi komma vara beroende av ny lagstiftning för att kunna gå vidare, säger Patrik Engström.

Beslutet om de tillfälliga gränskontrollerna går ut den 10 maj. En ny rekommendation om en förlängning från Europeiska rådet väntas snart så att ett nytt kan fattas den 11 maj om att förlänga gränskontrollerna i ytterligare sex månader till den 11 november."

Enligt Sydsvenskan kan beslutet innebära en fördubbling av antalet polisanställda som skall arbeta med gränskontroller i regionen.Inrikesminister Anders Ygeman menar att flertalet av de som ska jobba med de tillkommande arbetsuppgifterna borde kunna vara civilanställda. Ygeman påpekar att det överordnade målet är att vi ska ha kontroll över våra gränser. Han beräknar kostnaden till runt 80 miljoner kronor för polismyndigheten. Det menar han att de tillskjutna 700 miljonerna till polisen i vårbudgeten ska täcka. Å andra sidan, har Rikspolischefen och Polisförbundet varit tydliga med att de pengarna redan är använda till de stora rekryteringar av civilanställda som  redan anställts bland annat för att förbättra polisens utredningsresultat. Det är, som varje ekonomiskt sinnad polis vet, lite problematiskt att använda samma pengar två gånger...

När det gäller möjligheter för personer utan identitetshandlingar att komma till Sverige blir det så klart enklare. Det kan handla om olika kategorier människor som har det intresset. Kanske trivs man inte i Tyskland eller Danmark. Eller har man ett annat intresse av att skaffa en ny tillvaro i en valfri identitet. Hur som helst med det, blir det polisens, SÄPOs och Migrationsverkets huvudvärk att se till att inga fula fiskar slinker in i det nya hålet i nätet. En inte helt enkel uppgift.

Politiskt har vissa politiker jublat åt de förbättrade möjligheterna för den som så önskar att ta sig till Sverige utan dokument för att söka asyl. Andra ställer sig mer avvaktande.

                                
Tommy Hansson

 
Gilla sidan:
Dela
sidan:
Polisfacklig historik i Stockholms stad 1890-1994