Nättidningen som belyser polisernas vardag.
Blåljus - Logotype
Publicerat 2017-04-11 13:00

Slutbudet i polisauktionen?

Bara dagar efter att inrikesminister Ygeman anklagat politiska opponenter för att komma med överbudspolitik i polisfrågor, lägger Socialdemokraterna ett bud som kan bli svårt att toppa. 10000 nya polisanställda till 2024. Kanske 8 nya polismiljarder. Två nya polishögskolor. Polisförbundet kommenterar nedan.

Expressen berättar att
utspelet varit planerat att presenteras redan i lördags, men att det fick anstå på grund av terrordådet på Drottninggatan. Som bekant, har det på senare tid varit svårt att fylla platserna till dagens polisutbildningar. Hur det ska kunna ändras i framtiden beskriver Anders Ygeman så här:

Man ska komma ihåg att vi hade 8000 sökande till 800 platser så det är många svenskar som vill bli polis. Men nu behöver vi förbättra attraktiviteten i yrket, arbetsmiljö och villkor Vi behöver också få ett bättre ledarskap, säger Anders Ygeman till Expressen.

Han påpekar att det skjuts till stora summor pengar till polismyndigheten hur är det upp till myndigheten att fördela pengarna i förhandlingar med de fackliga organisationerna. Ygeman säger att satsningen inte har med terrordådet att göra. Det är för tidigt att säga hur det påverkar polisens resursbehov.

Till SVT säger Ygeman att han ser framför sig att huvuddelen kommer att bli poliser och skälet till det är att vi har haft en ganska kraftig expansion av civilanställda...

Rikspolischefen kommenterar förslaget med orden:
Det är ett fantastiskt besked. Även om det kommer från Socialdemokraterna och inte ännu är regeringens förslag så är det inte vilka som helst som presenterar det här. Det är finans- och inrikesministrarna. Jag ser fram mot fler konkreta besked från regeringen i den budgetproposition som kommer till september. Det är först då vi får reda på vad det betyder i pengar och vad kan vi göra konkret.

Han berättar mer på polisen.se:

Polismyndigheten har haft en mycket god dialog med regeringen i denna fråga och kan konstatera att inrikes- och finansminstern delar vår bedömning om att det krävs betydligt fler polisanställda. Nu är det viktigt att detta konkretiseras i budgetpropositionen till hösten så att det blir tydligt vilka finansiella förutsättningar som gäller långsiktigt.

Den här satsningen kan bli ett av de största tillfällena i svensk polis historia tillsammans med förstatligandet av polisen och den nyss genomförda omorganisationen, med den här satsningen får polisen ett helt nytt samhällsuppdrag säger rikspolischef Dan Eliasson.

Det här är ett oerhört förtroende för oss som organisation. Nu ska vi säkra att satsningen ger de effekter som önskas. Det vill säga ökad trygghet och minskad brottslighet. Det är viktigt att vi vårdar satsningen, säger rikspolischefen.

Dock kommer det 700 miljoner redan i vårbudgeten, enligt uppgift. (Blåljus anm)

Polisförbundet kommenterar förslaget på följande sätt:

Polisförbundet välkomnar Socialdemokraternas polissatsning

 

"Det är glädjande att regeringen nu tydligt säger att det krävs satsningar på polisprofessionen. Det säger Polisförbundets ordförande Lena Nitz i en kommentar till regeringens besked i dag om satsningar polisen.

 

Regeringen har i dag meddelat att de vill se ytterligare 10 000 polisanställda, i första hand poliser, till år 2024 till en beräknad kostnad på 6 - 8 miljarder kronor. Regeringen säger att det krävs förändringar när det gäller polisens arbetsförutsättningar och arbetsvillkor, inklusive lön.

 

  • Det är bra att regeringen inser det nödvändiga i att också satsa på professionen. Nu finns ett glasklart uppdrag till Polismyndighet att ta fram förslag kring att göra arbetet mer attraktivt. Jag ser fram emot att arbetet med nationell samling för polisyrket kommer igång. Det är något som måste påskyndas, säger Lena Nitz.

 

  • Vi håller med regeringen om att förhandlingar om lönerna är en uppgift för parterna. Men då krävs det att myndigheten har pengar att förhandla om. Därför är det bra att regeringen nu är så tydliga beskedet om att det är beredda att avsätta mer medel, säger hon.

 

Polisförbundet är också positiva till att regeringen tydligt avvisar förslagen om att snabbutbilda poliser.

  • Vi behöver bli fler, men vi får inte ge avkall på de krav som måste ställas på poliser. Att vara polis är ett svårt yrke. En allt mer komplex brottslighet kräver också en mer välutbildad polis. Det är därför viktigt att regeringen så snart som möjligt lämnar förslag på att göra polisutbildningen till en högskoleutbildning, säger Lena Nitz."

Socialdemokraterna presenterar satsningen med orden:

 

"Tryggheten ska öka i hela landet – och för det krävs fler poliser. Därför föreslår Socialdemokraternas partistyrelse 10 000 fler poliser fram till 2024. Partistyrelsen föreslår också två nya polishögskolor.

 

- Sverige är i grunden ett tryggt land. Men utvecklingen under senare år har ställt polisen inför en lång rad krävande utmaningar. Vi ser en ny brottsstruktur växa fram med ökade krav på polisinsatser, säger Magdalena Andersson.

 

- Men vi vill inte bara upprätthålla polisens kapacitet, utan stärka polisens förmåga. Vi vill därför se 10 000 fler polisanställda till 2024. Med 10 000 fler polisanställda 2024 skulle Sverige närma sig EU-genomsnittet om poliser och civilanställda utredare räknas samman, säger Anders Ygeman."

 

Blåljus gläds åt beskedet. Bättre sent än aldrig. I presentationsmateralet till satsningen skrivs det om att göra polisyrket mer attraktivt. Det persenteras fyra viktiga förslag:

 

Mer attraktivt yrke

 

•Bättre arbetsvillkor och arbetsmiljö för svensk polis

 

•Polismyndigheten får i uppdrag att ta fram en strategi för att göra polisyrket mer

attraktivt

 

•Fortsatt renodling av polisyrket och minskad administration

 

•Tydliga insatser mot hot och våld mot polisen

Det är inte utan, att det nästan känns som att partiet lyssnat lite på de poliser och fackliga företrädare för Polisförbundet som deltagit som utställare på Socialdemokraternas kongress i Göteborg.


Det är utomordentligt glädjande i så fall. Får Polisförbundet det inflytandet även i framtiden, kan det här bli riktigt bra.

 

Tommy Hansson

 

 Uppdatering:
Läs mer om Polisförbundets deltagande i partikongresser. I Dagens Opinion intervjuas Emma Nilsson, strax innan Socialdemokraterna presenterade sin nya polissatsning. Emma som är kommunikationscef på Polisförbundet beskriver väl varför Polisförbundet vill påverka politikerna och till vad. Det handlar bland annat om ökade karriärmöjligheter, löner, ledarskap, låta poliser vara poliser, minska hot och våld och höja polisyrkets status. Vi ska besöka alla partikongresser fram till valet, säger Emma Nilsson till Dagens Opinion.
Gilla sidan:
Dela
sidan:
Polisfacklig historik i Stockholms stad 1890-1994