Publicerat 2020-04-02 16:30

Snabbspåret från brott till dom succé enligt Brå

Försöksverksamheten med ett snabbförfarande i brottmål har pågått i norra Stockholm sedan januari 2018. Syftet med projektet är att med bibehållen rättssäkerhet och kvalitet förkorta tiden från polisens ingripande till att brottet har lagförts hos åklagare eller domstol. Brottsförebyggande rådet har haft uppdraget att utvärdera försöket, bland annat avseende rättssäkerhet.

Brå skriver att snabbare lagföring har fungerat bra i polisområde Stockholm nord. Man har lyckats korta handläggningstiderna för de brottstyper som ingått i försöksverksamheten och personalen är motiverad och engagerad, säger Lina Fjelkegård, utredare, Brå.

Snabbare lagföring innebär dels förändrade arbetssätt och rutiner som exempelvis tidiga utredningsåtgärder och minskad ärendesamordning, dels förändringar av lagar och förordningar som fullmakt för godkännande av strafföreläggande och tillgänglighetsdelgivning. Försöksverksamheten innebär även en generellt skyndsam handläggning av de ärenden som ingår och att dessa ärenden till viss del prioriteras.

 

Det finns tydliga fördelar med Snabbare lagföring och Brås övergripande slutsats är att det finns goda skäl att fortsätta med och även utvidga verksamheten. Man kan dock inte förvänta sig samma resultat överallt då förutsättningarna skiljer sig över landet. Samtidigt har vissa problem blivit synliga i utvärderingen skriver Brå.

 

Brå kommer dock även med vissa reservationer och krav för att förbättra verksamheten ytterligare. Det handlar bland annat om utredningsjourers tider och kapacitet, utbildning av alla ingripandepoliser, samverkan med socialsekreterare kring rutiner mm.

 

Jörgen Nilsson, projektledare och ansvarig för införandet i polisområde Stockholm nord menar att försöket är ett arbete präglat av engagemang, delaktighet och god samverkan, både inom polisen och med de andra samverkande myndigheterna. Vi får högre kvalitet på förundersökningarna och fler fällande domar. Arbetssättet har tagits emot positivt av berörda medarbetare, patrullerna får ett avslut direkt på plats och återkopplingen gör det tydligare vilken roll allas arbete spelar i rättskedjan.

 

Håkan Wall, nationellt införandeansvarig och chef för beredningsenheten på polisens nationella operativa avdelning ser stor potential i att fortsätta med det här arbetssättet. Det gör att vi arbetar effektivare och kan frigöra resurser för mer komplexa ärenden. Det finns självklart utmaningar, och de risker och rekommendationer som Brå har identifierat i rapporten är ett bra komplement till de insikter och erfarenheter som vi själva har när vi arbetar med det fortsatta införandet i verksamheten.

 

Blåljus erfarenhet är att långa handläggningstider med förundersökningar som kallnar i hög, är skadligt för att avskräcka gärningsmännen, att motivera vittnen, att stötta målsägare och dessutom väldigt demoraliserande för både ingripande poliser och de stackars utredare som ska gräva i "surdegarna"...

 

En dröm att stilla bedja om, vore att ingripandepoliserna dessutom finge resursförstärkningar som motsvarande den nedlagda tiden de nu gör initialt med långtgående förstahandsåtgärder.

 

Tommy Hansson

Gilla sidan:
TIPSA FRAGAwwwpolisforbundet.seLänk till Polistidningen


Krimkassan


Polisveteran
Polisveteranerna i Stockholms län


Dela
sidan:
Polisfacklig historik i Stockholms stad 1890-1994