Publicerat 2020-04-24 16:10

Stockholms poliser anmäler mest om sin utsatthet för smitta

Av över 200 anmälda tillbud med koppling till corona i hela landet handlar 125+ om poliser i Stockholm. För varje enskild anmälan är antalet berörda medarbetare nära nog det dubbla - enbart i Stockholm 209 st  (hittills). Nu behövs en ny rutin på RLC för att förstärka polisernas skydd.

Alla Lisa-anmälningar läses dagligen. Roger Östergren, regionalt samordnande huvudskyddsombud i Stockholm:

- I flera fall läser vi "Om vi hade vetat att det var risk för smitta, hade vi tagit på skyddsutrustning innan…". Det vi kan konstatera är att regionledningscentralen (RLC) behöver en rutin att fråga "Finns risk för corona smitta?" och informera innan polispatrullen skickas på jobbet.
 

Ett exempel är polispatrullen som skickas för att
hämta en berusad person på tunnelbanestationen.
På plats hostar den berusade kraftigt mot poliserna. En ordningsvakt upplyser poliserna att den berusade tidigare sagt sig vara "smittad med corona". Polispatrullen backar ut för att ta på sig skyddsutrustning.

115 anmälda tillbud men antalet berörda är nära det dubbla


I beskrivningen om händelsen står det ofta "vi i patrullen" dvs 2 eller fler poliser har varit med vid händelsen.

- Jag har hittills fått fram att 209 personer är berörda i de kända tillbuden. Det flesta uttrycker oro, säger Roger Östergren.

Lisa-anmälningarna kommer från olika verksamheter från hela regionen, men främst personal i och närmast den yttre verksamheten.

Hur vet jag om det är ett "tillbud" eller en "skada"?

Den som varit med om händelsen avgör om/hur Lisa-anmälan ska rapporteras; Tillbud ("Oj") eller Skada ("Aj"). Robert Sollare, huvudskyddsombud på förbundsområde Kamraterna, operativa enheten:

-Om en medarbetare känner oro/ångest av att inte veta om man blivit smittad eller inte av covid-19 på sin arbetsplats tycker jag att det är läge att skriva en arbetsskada och inte ett tillbud. Känslan må vara psykiskt framkallad med likt förbannat en arbetsskada.

I SR Ekot-intervju 24 april uttalar Per Engström, stabschef för Polismyndighetens nationella händelse med anledning av pandemin bl a:


– Jag upplever att för personal längst ut, poliser i yttre tjänst, har vi en stabil trygghet i deras arbete.


FAKTA: 125 Lisa-anmälningar kopplat till corona i Stockholm:

  • 10 arbetsskador (3 st med sjukskrivning, 4 < 14 dagar)
  • 115 st tillbud
  • Ytterligare (8 st) anmälningar sedan gårdagkvällen har ännu inte hunnit läsas


Tina Gustafsson

Gilla sidan:
TIPSA FRAGAwwwpolisforbundet.seLänk till Polistidningen


Krimkassan


Polisveteran
Polisveteranerna i Stockholms län


Dela
sidan:
Polisfacklig historik i Stockholms stad 1890-1994