Publicerat 2019-12-01 10:30

Stort överskott på pengar inom polismyndigheten

Sveriges Radio berättar att Polismyndigheten har ett överskott på 500 miljoner kronor för 2019. Det är andra året i rad som anslagen överstiger kostnaderna. Samtidigt har myndigheten ännu inte lyckats bli en så attraktiv arbetsgivare för poliser att platserna på Polishögskolorna fylls och fler poliser vill stanna i yrket.

2018 hade Polismyndigheten hela en miljard i överskott, vilket innebar att 300 miljoner betalades tillbaka till statskassan. Överskottet blir så klart större när det inte kommer lika många nya poliser som vore möjligt och när poliser byter jobb.

Polismyndighetens ekonomichef, Fredrik Modig betraktar överskottet som "ett misslyckande". Han påpekar att polismyndigheten har stora behov, Modig betonar dock att personalomsättningen av poliser är relativt liten.Polisförbundet i region Mitt, Andrew Tomkinson, berättar för Sveriges Radio att i hans region, minskade antalet poliser sedan 2015 med 60 stycken. Jämfört med 2015 år minskningen ännu större i hela Sverige, ca 470...

Andrew berättar om orsakerna till polisflykten och beskriver en tuff arbetsmiljö, dåliga arbetstider, personalbrist, attraktiv alternativ arbetsmarknad och låga polislöner som bidragande orsaker. Samma omständigheter gör också att rekryteringen av nya poliser försvåras. Polisledningen i region Mitt upplever dock inget generellt missnöje bland poliserna. Men nu har polismyndigheten pengar både till att öka lönerna och anställa fler poliser, konstaterar man.I en annan region, Syd där ju hårt brottsdrabbade Malmö ingår, finns ett överskott i budgeten på 70 miljoner.

Polisförbundets ordförande i Syd, Sophia Willander, är starkt kritisk till att pengarna inte används: Vi har samhället med oss, vi har politikerna med oss. Tuta och kör, det är dumheter att vi har de här positiva budgetarna säger hon till Sveriges Radio. Hon säger att hon inte får ihop ekvationen med 10 000 fler poliser till 2024, givet dagens situation. Hon hoppas dock att hon har fel.
 
Ekonomichefen i Syd talar om skälen till överskottet, försenade rekryteringar, lägre kostnader än väntat för bland annat utbildning och utrustning, och poliser som blivit lärare på polisutbildningen.

Polisregion Stockholm tillhör inte de som har de största överskotten i budgeten. Bland annat har stora satsningar gjorts för att anställa civila resurser och pensionerade poliser för att avlasta akuta behov.
 
Även här är den alternativa arbetsmarknaden för underbetalda poliser god, vi har sannolikt den mest överhettade arbetsmarknaden avseende säkerhet och utredningskompetens i hela Sverige. Polisförbundet i regionen vill se att polisyrket blir mer attraktivt genom att poliser ska kunna göra karriär och utvecklas på sina respektive specialiteter. Att exempelvis jobba som områdespolis i yttre eller inre tjänst, att jobba som hundförare eller spanare, borde vara lika lönsamt som att byta inriktning, för att inte tala om att byta yrke. Varje polis som stannar och jobbar på sin position några år, borde belönas för detta. Det skulle öka den samlade kompetensen, nöjdheten och slagkraften och sannolikt minska avhoppen till andra yrken.
 
Det är därför polisfacket i region Stockholm vill börja bygga den sk KUV-en med nya karriär-  och utvecklingsvägar. På det sättet kan vi bidra till att politikernas och polisledningens önskan om att göra Polismyndigheten till en attraktiv arbetsgivare kan bli verklighet!

Blåljus noterar en tweet från en områdespolis i region Väst, som illustrerar hur en eller annan polis kan fundera kring nuvarande lönesättning av poliser:

"Mötte en kollega som blev specialist för några år sedan. Han har hälften av mina tjänsteår och tjänar nu 6000 spänn mer än mig. Påminn mig igen varför jag och andra erfarna poliser ska stanna kvar ute och ta alla risker i frontlinjen samtidigt som vi tjänar absolut minst?"
 
Tommy HanssonGilla sidan:
TIPSA FRAGAwwwpolisforbundet.seLänk till Polistidningen


Krimkassan


Polisveteran
Polisveteranerna i Stockholms län


Dela
sidan:
Polisfacklig historik i Stockholms stad 1890-1994