Publicerat 2020-06-09 09:10

Sverige halkar efter i Välfärdsbarometern

SE-banken har en återkommande undersökning, Välfärdsbarometern som mäter hur nöjda nordiska medborgare är med den välfärd som samhället erbjuder. Vi svenskar tar det kanske för givet, att vi ska ha världens bästa välfärdssamhälle, med maximal trygghet. Men årets välfärdsbarometer talar ett annat språk, och det finns vissa uppenbara skäl till detta.

Orsaken denna gång stavas knappast "Corona", även om även den farsoten främst drabbat de äldre. Detta eftersom intervjuerna  i årets Välfärdsbarometer gjordes mellan den 19 februari 2020 och den 11 mars 2020, dvs innan konsekvenserna av Corona drabbat Sverige med full kraft. Snarare kan den stavas "Pensionsuppgörelsen".

"Pensionerna är ett av de välfärdsområden som åtnjuter allra lägst förtroende i Norden. Högst nivå har Danmark, 55 (+4) , följt av Norge 53 (-1) och av Finland 52 (+4). Sverige är det land i Norden med lägst Pensionsindex, 38. Det är ett tapp (-2) jämfört med 2019"


Så här beskrivs resultatet i ett pressmeddelande:

"För tionde året i rad har SEB:s Välfärdsbarometer kartlagt svenska folkets och våra nordiska grannars syn på välfärden. I årets mätning hamnar Finland i topp och noterar det hittills högsta samlade omdömet om välfärden. Sverige ligger klart efter Norge (58), Danmark (60) och Finland (61) och har gjort det sedan mätningarna startade 2011. Sverige uppvisar störst missnöje för områdena assistans vid arbetslöshet, arbetslöshetsersättning, pensioner och äldreomsorg.

 

– Allmänhetens förväntningar på äldreomsorgen var låga och fallande redan innan coronakrisen, och det är sannolikt att den opinionen kombinerat med vårens utmaningar gör äldreomsorgen till en viktigare politisk fråga framöver, konstaterar SEB:s privatekonom

Jens Magnusson.

 

SEB:s Välfärdsbarometer har även undersökt svenska folkets önskemål och förväntningar när det gäller pensionsålder. I år noteras det största uppmätta gapet – 3,5 år – mellan svenskarnas förväntade (67,4 år) och önskade pensionsålder (63,9 år) sedan Välfärdsbarometern började mäta detta år 2008. Störst är gapet bland kvinnor, de under 30 år samt de med arbetaryrken.


– Svenskarna skulle vilja gå i pension tidigare än de gör idag men det mesta tyder på att de kommer att behöva göra det betydligt senare. Pensionen kan i huvudsak bara höjas genom ett längre arbetsliv och ett ökat sparande och för de flesta gäller det att försöka göra både och. Det gäller att i tid planera sin pension, hur man önskar leva då och vilka ekonomiska behov man kommer att ha. Det gäller inte minst de unga, som å ena sidan är oroliga för pensionen men å andra sidan har stora möjligheter att påverka den, kommenterar Jens Magnusson."

"Efter fem år med stigande välfärdsindex tappar Sverige i år, till 51 i index, och är därmed tillbaka på samma nivå som vid det första indexet 2011. Sverige ligger fortsatt klart efter övriga nordiska länder."

Blåljus har sympati med alla som slitit ut sig på jobbet och hoppats få ta ut allmän pension från 61 års ålder. För att de inte orkar längre, eller för att kroppen säger ifrån, fysiskt eller psykiskt. I bred politisk enighet (utom V och SD) har den möjligheten försämras och blir ännu mindre de närmaste åren, tills tidigaste möjliga uttag blir 64 års ålder. Men även då gäller det att ha råd, det är väldigt stor skillnad för varje år tidigare man väljer att gå i pension. Dessutom är skatten på pension högre till det år man fyller 66 år. (Det året blir å andra sidan även skatten på lön ännu lägre...)

Poliser tillhör - Bortsett från risken att inte ha hälsan på äldre dagar -  trots allt en grupp som trots ett miserabelt löneläge har en relativt god möjlighet att gå i pension något tidigare i "pensionsfönstret" än många andra. Det beror på att det statliga pensionsavtalet i sig är relativt bra. Bland annat finns möjlighet till delpension mellan 61 och 65 års ålder. (för den som får det efter ansökan) Många poliser jobbar ett mycket långt arbetsliv med fast anställning inom samma yrke, vilket också är gynnsamt. Till det kommer nästan en fördubbling av tjänstepensionen som Polisförbundet avtalat fram polispensionen Kåpan Extra.
Så det kunde ha varit ännu värre.

Tommy Hansson
Gilla sidan:
TIPSA FRAGAwwwpolisforbundet.seLänk till Polistidningen


Krimkassan


Polisveteran
Polisveteranerna i Stockholms län


Dela
sidan:
Polisfacklig historik i Stockholms stad 1890-1994