Nättidningen som belyser polisernas vardag.
Blåljus - Logotype
Publicerat 2018-02-22 10:10

Sverige korrupt så in i Norden

Sverige är sämst i Skandinavien i internationell ranking av korrupta länder. Sverige har halkat ner till sjätte plats i 2017 års korruptionsindex från Transparency International. Med 84 poäng av 100 möjliga har Sverige rasat hela fyra poäng sedan förra årets mätning.

Jag är inte förvånad mot bakgrund av alla de korruptionsskandaler som har avslöjats under det senaste året, säger Ulla Andrén, ordförande för Transparency International Sverige. Hon fortsätter i en intervju i SVT: Vi har ju haft, tyvärr, ett stort antal korruptionsskandaler i Sverige under förra året. Vi kan prata om Statens fastighetsverk, Polismyndigheten, Trafikverket, Transportstyrelsen, och på den kommunala och landstingsnivån har också inte varit så uppmuntrande, säger Ulla Andrén.

Hon noterar att Sverige absolut har varit naiva, att korruption är något som bara händer någon annanstans men inte här - så är det inte.

Om Sverige ska klara åtagandet i de globala målen – Agenda 2030 – och väsentligt minska alla former av korruption och mutor behövs en nationell handlingsplan mot korruption.

Av de åtta bedömningar som gjorts av korruptionen framgår bl.a. att näringslivsföreträdare anser att det har blivit allt vanligare med mutor och oegentligheter i samband med offentlig upphandling i Sverige.

I 2017 års korruptionsindex har man särskilt analyserat hur förekomsten av ett aktivt civilsamhälle och seriöst arbetande journalister påverkar graden av korruption. Det visar sig att ett svagt civilsamhälle ökar risken för korruption. Mer än nio av tio journalister dödades i länder med lägre resultat än 45 poäng i indexet. Ungern är ett exempel på hur en krympande civil sektor riskerar att öka korruption. Ungern har halkat ner med tio poäng de senaste sex åren till 45 under 2017.

Transparency Internationals korruptionsindex - Corruption Perceptions Index (CPI) - mäter graden av korruption i den offentliga sektorn på en skala från 0 till 100. Nya Zeeland på första plats upplevs som minst korrupt tätt följd av Danmark, Finland, Norge och Schweiz. Singapore och Sverige delar på sjätte plats. Somalia upplevs som det mest korrupta landet av de 180 länder som har undersökts.

CPI baseras på en sammanvägning av upp till 13 olika källor med data från oberoende institutioner som specialiserat sig på analys av samhällsstyrning, affärsklimat och landrisker.

Mer än två tredjedelar av de 180 länderna hamnar under 50 på en skala på 0 till 100. Ju lägre siffra ju mer korrupt.  Å andra sidan finns det fortfarande drygt 170 länder i världen med lägre korruptionsindex än Sverige, sist på listan ligger Syrien, SydSudan and Somalia med rankingsifforna 14, 12 and 9. Snittet i Västeuropa, som har lägst korruption av världsdelarna, är 66. Men vi ska inte sikta ditåt, utan bli bättre!

Tommy Hansson
Gilla sidan:
Dela
sidan:
Polisfacklig historik i Stockholms stad 1890-1994