Publicerat 2020-02-07 09:20

Sveriges poliskår anklagas för rasism. Neverendingstory.

Operation Rimfrost och Hagelstorm har enligt många vittnesmål väckt uppskattning bland de boende och företagare som under åratal terroriserats av kriminella oroselement. Många poliser berättar om den kärlek som de mött av människor som inte är bortskämda med lokala och kraftfulla polisiära satsningar.

Alla är dock inte lika uppskattande. Blåljus har full förståelse för att de personer som försörjer sig på brott blir aningen störda när polisens sökarljus riktar sig mot deras business. Aningen mer förvånade blir vi när vi noterar vad två representanter för Ung Vänster (Vänsterpartiets ungdomsförbund) i Malmö skriver i en debattartikel i KvP.

UV-arna noterar satsningen Rimfrost som början av förra veckan genomfördes ett flertal razzior i olika områden i Malmö. Detta i syfte att slå mot stadens gängkriminalitet. Razziorna genomfördes i Rosengård, Nydala och Holma, där hundratals bostäder genomsöktes. "Vi i Ung Vänster Malmö ser hur denna polisiära insats ökar otryggheten bland arbetarklassens unga, snarare än att minska den."

Jodåsåatt... razziorna riktades sannolikt med precition mot "arbetarklassens unga"...

Skribenterna beskrev de svårigheter dagens ungdom möter i samhället, som de vill bota med bland annat fritidsgårdare och fler skolkuratorer.

"Samtidigt är det ingen hemlighet att polisen och ordningsmakten utgör en stor otrygghet för rasifierade personer. Många upplever att man får utså misstänkliggörande eller till och med våld från ordningsmakten i sin vardag, bara på grund av hur man ser ut. Operation Rimfrost är som upplagt för denna typ av rasism. Konsekvenserna blir ett utökat misstänkliggörande av hela förorten, som sprids i resten av samhället. Den stora segregationen vi redan ser i Malmö kommer att späs på av de rasistiska fördomar som legitimeras av både politikerna och ordningsmakten. Polisen kommer därför aldrig bidra till mer trygghet i förorterna, då de spelar en central roll i det rasistiska förtrycket." ... "Kriminaliteten och otryggheten i Malmö kommer aldrig lösas genom hårdare tag i form av fler poliser, razzior eller övervakning. Den verkliga tryggheten ser vi i ett samhälle fritt från alla typer av förtryck."

Polisen behöver samhällets och politikers stöd i vårt arbete för ökad trygghet och minskad brottslighet, Blåljus noterar att två representanter från ett annat ungdomsförbund, KDU, har svarat på artikeln.

De vill i stället permanenta operation Rimfrost, som behövs i Malmö enligt dem. Skribenterna noterar att det är inte mer än några månader sedan som en ung mamma, bärandes sitt spädbarn i famnen, sköts till döds. Detta i samma Malmö som polisen nu har valt att rikta stort fokus på för att se till att liknande brutala dåd inte sker igen. I den kontexten är det uppseendeväckande verklighetsfrånvänt att debattörerna verkar tycka att polisens framgångsrika arbete genom operation Rimfrost skapar en värre otrygghet än kallblodiga avrättningar på öppen gata.

De betonar det personliga ansvaret hos de som väljer att begå brott, segregation och ekonomisk utsatthet samhällsproblem som bör belysas, men detta kan aldrig vara en ursäkt för att begå brott.

"Sverige behöver minst 10 000 nya poliser, de enskilda polisernas arbetsvillkor måste förbättras genom höjda löner och mer personal måste anställas för att ta hand om de uppgifter polisen är ålagda att göra men som inte kräver polisiära befogenheter. För ett par år sedan hade vi en kampanj som vi kallade ”en snut i varje knut”. Den är inte mindre aktuell i dag. Fler poliser behövs i yttre tjänst, både för att beivra de brott som i dag sker på gatorna och för att öka tryggheten för alla som inte längre vågar gå genom sina egna bostadsområden."

KDU-arna noterar att VU-skribenterna blandar in rasretorik i sin artikel. Att påstå att svensk polis utstuderat skulle vara rasistisk är inget annat än befängt och inte minst kränkande mot en hel yrkeskår som varje dag riskerar liv och hälsa för att skydda resten av oss.

De avslutar sin artikel med orden:

"I ljuset av polisens brottsförebyggande och brottsbekämpande arbete i Malmö är det följaktligen Ung Vänster Malmö som i praktiken accepterar ett samhälle där våld tillåts förekomma och där lag och ordning får träda tillbaka för antidemokratiska krafter. Från KDU:s sida är den här retoriken Ung Vänster Malmö kommer med inget som vi någonsin kan godta. Vi väljer i stället att helhjärtat stötta svenska myndigheters arbete mot den organiserade brottsligheten. Det är en kamp vi ska vinna. Malmö behöver en permanent Operation Rimfrost."
 
Blåljus följer intresserat debatten, och till syvende og sidst är det ju dessbättre medborgarna som i demokratiska val väljer vilken politik som ska föras. Vår inställning är att Rimfrost dessvärre blivit nödvändigt, givet brottsutvecklingen. Resurserna för satsningen tas dock från andra områden i polissverige där skjutningar och sprängningar fortsätter med färre poliser. Så det önskvärda hade varit att vi sedan länge haft fler lokalt verksamma poliser som kunnat jobba förebyggande, förtroendeskapande och repressivt. Ett mer inkluderande samhälle utan utanförskapsområden hade även det förebyggt problemen, som i dagsläget kan vara så stora att fritidsgårdar tvingas stänga av den anledningen.

Tommy HanssonGilla sidan:
TIPSA FRAGAwwwpolisforbundet.seLänk till Polistidningen


Krimkassan


Polisveteran
Polisveteranerna i Stockholms län


Dela
sidan:
Polisfacklig historik i Stockholms stad 1890-1994