Publicerat 2019-12-12 09:40

T. Hansson på Polislegget

Som bekant har det varit ett krav länge från Polisförbundet att polisers identitetskort skulle göras mer anonyma, för att i någon mån förebygga trakasserier från kriminella. Det var också ett av förslagen som blev mer aktuellt efter undersökningen "När de som ska skydda attackeras" som Polisförbundet publicerade i oktober 2019.

Nu gör Regeringen författningsändringar som till stor del går Polisförbundets krav tillmötes.
 

Regeringen har beslutat förordningsändringar som innebär att färre uppgifter än i dag ska behöva framgå av offentliganställdas tjänstekort. Syftet är att minska tjänstemännens utsatthet genom att begränsa tillgången till deras personuppgifter.

 

– Hot och trakasserier mot offentliganställda är både ett arbetsmiljöproblem och ett demokratiproblem. Som en åtgärd för att minska tjänstemännens utsatthet har Polismyndigheten efterfrågat ändrade regler om tjänstekort, och nu har regeringen fattat beslut om sådana regler, säger inrikesminister Mikael Damberg.

 

Förordningsändringarna innebär att tjänstekort inte längre ska behöva ange innehavarens fullständiga namn och personnummer. När det gäller namnet ska det i framtiden vara tillräckligt om ett tjänstekort anger tilltalsnamnets första bokstav och efternamnet. Dessutom innebär ändringarna att polisens möjlighet att utfärda så kallade särskilda tjänstekort, det vill säga tjänstekort där innehavarens namn ersätts med ett tjänstgöringsnummer, utökas något.

 

Förordningsändringarna börjar gälla den 1 februari 2020.

 

Blåljus kommer att återkomma när vi får besked om hur fort Polismyndigheten har möjlighet att implementera förbättringarna i medarbetarskyddet.

 

Tommy Hansson

 

 

Gilla sidan:
TIPSA FRAGAwwwpolisforbundet.seLänk till Polistidningen


Krimkassan


Polisveteran
Polisveteranerna i Stockholms län


Dela
sidan:
Polisfacklig historik i Stockholms stad 1890-1994