Nättidningen som belyser polisernas vardag.
Blåljus - Logotype
Publicerat 2017-06-15 12:20

Trafikpolis grep biltjuv. Biltjuven fick böter. Trafikpolisen fick sparken

I det rykande färska numret av Polistidningen kan vi bland mycket annat lära oss vad som händer när poliser ska straffas till varje pris. Blåljus skrev igår om hundföraren som med nöd och näppe undgick en dom om misshandel, men dömdes till dryga böter för tjänstefel, för att hans hund bet en flyende klottrare. Hade domen blivit misshandel, är det ovisst om han hade fått behålla jobbet.

Som Polistidningen berättar, finns det de som råkat ännu värre ut. Det handlar om trafikpolisen i Skåne som grep ett par biltjuvar sedan de under flykt kvaddat den stulna bilen in i en vedhög. De unga tjuvarna påstod att en av de skador de ådragit sig vid kollisionen skulle uppstått av att trafikpolisen skulle ha slagit den ene av dem i huvudet med sin ficklampa. De hävdade även att de haft säkerhetsbälten på sig, vilket begränsat övriga skador.

Det är nu några år sedan, men spåren hos polismannen sitter kvar, både i det kränkande att bli utpekad som brottsling, när man är polis, samt det mer ekonomiskt jobbiga i att tvingas gå i pension tidigare än planerat.

Trots att polismannen fick god hjälp av Polisförbundet, både vid rättegångarna och vid överklagandet av PANs beslut om avskedandet till AD, blev han dömd för misshandel i hovrätten, en dom som inte beviljats prövningstillstånd till HD. Det innebar att han även förlorade jobbet som polis efter 40 års prickfri tjänst. Polisen dömdes till två års villkorligt fängelsestraff.

Biltjuvarna dömdes till måttliga böter, någon tusenlapp var för bilstölden, att de försökt köra på polisen, samt sannolikt trafikbrott...


Polistidningen påminner om hur viktig inställningen till samhällets polis är, vid tiden för domen gick den allmänna retoriken ut på att poliser i allmänhet var ett ljugande, opålitiligt och våldsbenäget släkte. Den sortens fördomar riskerar att förmörka även den dömande maktens omdöme. Inte ens när Polisförbundet genom egen teknisk undersökning (vilket förvägrats under förundersökningen) lyckades visa att gärningsmännen av allt att döma farit med osanning beträffande bältesanvändningen, gick riksåklagaren med på att bevilja prövningstillstånd.

Till skillnad från rättsfallet med hundföraren ovan...

Idag faller domen om mordet i Kalamark. Tänk om journalister och media skulle göra en lika gedigen genomgång och kampanj i fallet med trafikpolisen som de gjorde beträffande Kaj Linna. För även poliser kan bli oskyldigt dömda.

(inga jämförelser i övrigt)

Blåljus gläds åt att det skett en viss opinionskantring när det gäller hur poliser ska behandlas - det vill säga att även våra högsta chefer idag vågar ta poliser i försvar även om det skulle riskera att stänka lite på dem själva. Dock tycks delar av rättsväsendet fortfarande ha som övergripande mål att straffa poliser som gör sitt jobb.

Tommy Hansson
Gilla sidan:
Dela
sidan:
Polisfacklig historik i Stockholms stad 1890-1994