Publicerat 2018-10-19 12:50

Tuffare tag från polisen räcker inte

Polisyrket är ett lagarbete. Poliser behöver, som alla upptäckt, fler kollegor. Men inte ens fler poliser och hårdare straff kommer ensamt att vända en oroväckande utveckling. Det krävs ett bättre samarbete, det krävs forskning, evidens och beprövad erfarenhet. Dessutom måste lagstiftning även ta höjd för förebyggande åtgärder.

Därför behövs bättre polisforskning, men även att sociala myndigheter behöver rikta sitt arbete på tidiga och förebyggande insatser som måste få samma dignitet som det akutstyrda individarbetet. Ett professionellt socialt arbete präglat av närvaro och kontinuitet är förutsättningen för att inte minst barn och unga ska kunna få det stöd som behövs för en bra start i livet.

Bland annat det konstaterar ordförande i Polisförbundet, Lena Nitz och ordförande i akademikerförbundet SSR, Heike Erkers i en debattartikel i Aftonbladet. De ställer tre krav på den kommande regeringen (vilken det nu blir...) som utgår från att människor i Sverige ska kunna känna sig trygga och kunna röra sig fritt var de än bor.

Överst på den tillträdande regeringens agenda borde tre frågor hamna för att ge de önskade effekterna enligt fackordförandena:
  • Polisutbildningen blir en högskoleutbildning som leder till akademisk examen. En högskoleexamen på grundnivå öppnar möjligheten till fördjupade studier på avancerad nivå för den som vill fördjupa och specialisera sig vilket leder till bättre metodutveckling i det polisiära arbetet.
  • Lagförändringar görs för att mer förebyggande arbete ska kunna ske, i hela landet. Där ser vi bland annat att kommunen bör få ett brottsförebyggande uppdrag och att socialtjänstlagen som nu ses över ska tydliggöra att socialtjänsten har denna uppgift. Polisen ska fortsatt ha ansvar för att samordna det brottförebyggande arbetet.
  • Satsningar på kompetensutveckling för både poliser och de som arbetar med förebyggande socialt arbete. Rätt metoder och kunskap är självklara nyckelfaktorer, men trots detta konstaterar Brå att varken polisen eller kommuner arbetar kunskapsbaserat i den utsträckning som vore önskvärt. Här finns en stor utvecklingspotential och vi kräver därför att både Polismyndigheten och kommunerna avsätter tid och resurser för kompetensutveckling. Det kan också möjliggöra mer samverkan mellan förbundens yrkesgrupper – vilket är en viktig framgångsfaktor på många ställen.
Blåljus kan bara hålla med.
Tommy Hansson
Gilla sidan:


 


Tidningen POLISEN


Brandfacket
Dela
sidan:
Polisfacklig historik i Stockholms stad 1890-1994