Nättidningen som belyser polisernas vardag.
Blåljus - Logotype
Publicerat 2018-02-28 09:00

Utan Blåljus inga olyckor?

Än en gång är trafikolyckor med polisfordon inblandade på nyhetsagendan. Det är åter trafikexperten och docenten i trafikmedicin Jörgen Lundälv som för Sveriges Radio beskriver hur trafikskadorna inom polisen skenar iväg. Bland annat prejar poliser andra (kriminella) trafikanter oftare. Och det fungerar inte alltid med spikmattor, särskilt i tätbebyggda trakter. När undertecknad idag tittar ut, gissar jag att även helikoptrar har begränsade möjligheter i vissa lägen, förutom att det inte alltid vimlar av dem...

Utgångspunkten för diskussionen är att skadekostnaderna för krockade polisbilar ökar.
För att få en hög siffra har SR lagt ihop de åtta senaste åren. Hur stor andel av skadekostnaden som beror på att moderna bilar är dyrare att reparera framgår inte. Däremot framgår att endast en bråkdel av polisens trafiksskador beror på prejningar.

Polisförbundets nationella Huvudskyddsombud, Emma Cronberg,
blir också intervjuad av Sveriges Radio, och påpekar att den allt hårdare arbetsmiljön och attitydförändringen mot polisen leder till att man från polisens håll måste kontra med hårda tag, så som prejning vid en eventuell biljakt. Hon menar vidare att det handlar om ett helt samhällsproblem, en ändrad omvärld som vi har. Vi ser ju också att försöken att preja polis eller att använda egna fordon som våldsverktyg mot polisen, det ökar. Det har vi sett tendens på under senare tid.

Jörgen Lundälv bekymrar sig över de kostnader och lidande som uppstår vid så kallade svallvågskrascher, det vill säga när medtrafikanter observerar ett utryckningsfordon och inte vet hur man ska hantera den egna bilen utan kör hastigt av vägen och krockar in i en stolpe eller in i ett annat fordon.

Med det synsättet är ekvationen enkel, en parkerad polisbil orsakar ju inga trafikolyckor... också en nollvision. Lundälv menar heller inte att alla ska få köra polisbil. Och där har han en poäng, det krävs polisutbildning och fortbildning i polisbilskörning, något som så klart ska vara högt prioriterat. Och det ska sägas, att polisaspiranterna som kommer från Umeå Universitet är kända för att vara säkra polisbilsförare (och duktiga poliser).Huvudskyddsombud Emma Cronberg säger att polisernas förutsättningar måste förbättras om prejningarna ska bli färre.

 

– Nollvisionen är jättebra att ha men ska vi minska på prejningarna så måste vi återigen se till andra metoder och överhuvudtaget förbättra polisens arbetsmiljö, öka resurserna och öka anslagen till polisen. Det krävs många åtgärder för att nå dit.


Å andra sidan kan det finnas anledning att fundera på hur många fler körkortslösa, alkoholpåverkade eller drogpåverkade kriminella som skulle köra runt i trafiken med risker för sig själva och allmänheten om poliserna följde trafikforskarens råd och intog ett mer defensivt förhållningssätt. För att inte tala om att ännu fler kriminella skulle kunna transportera narkotika, stöldgods eller vapen ostört. Ska vi ha det så?

Tommy Hansson

Gilla sidan:
Dela
sidan:
Polisfacklig historik i Stockholms stad 1890-1994