Publicerat 2019-04-03 14:10

Vad är det värt att samordna handledare för nya poliser?

Nu kommer det massor av nya polisaspiranter efterhand, och Polismyndigheten får en stor uppgift i att ge de nya kollegorna handledning. Dessbättre har frågan om handledararvode löst sig, vilket borgar för att lämpliga och motiverade handledare tar sig an det viktiga uppdraget. Men hur blir det för de som ska samordna handledare och aspiranter?


Ingen kan ha undgått att Polismyndigheten ska rekrytera fler poliser och civila de närmsta åren. Ett av Polismyndigheten viktigaste beslut för att omhänderta att polisen ska expandera är strategi 2024. Där beskrivs bland annat att:

 

”För att vi ska klara vårt uppdrag måste vi både växa och bredda vår kompetensbas. För att lyckas med det måste polisen vara en attraktiv arbetsplats. Vi ska både behålla och utveckla de medarbetare som redan verkar inom polisen och rekrytera många nya medarbetare.”

 

En av nyckelfunktionerna för att Polismyndigheten ska lyckas med att rekrytera och behålla nya poliser är aspiranthandledarna. Polismyndigheten har i sin visdom insett att de behöver många fler handledare och för att lyckas få bra handledare har de återinfört ett tidsbegränsat lönetillägg på maximalt 3000 kr i månaden. För att hålla ihop planeringen för aspiranterna och fungera som stöd för handledarna finns samordnande aspiranthandledare på både regional- och polisområdesnivå. Dessa har inte en direkt handledning för aspiranterna utan har en samordnande roll. Enligt Polismyndigheten omfattas inte dessa av det tidsbegränsade lönetillägget och region Stockholm anser inte heller att funktionen ska ha en mer rimlig lönesättning. Vi har tagit del av deras arbetsbeskrivning och konstaterat att den är omfattande och kvalificerad. Vi anser det orimligt att regionledningen lönesätter andra samordnare som sysslar med hårdvara istället för personal betydligt högre.

 

Samma misstag gjorde arbetsgivaren för ca 10 år sedan vilket resulterade att många samordnande aspiranthandledare lämnade sitt uppdrag för att istället bli handledare för aspiranter och på så sätt åtnjuta det tidsbegränsade lönetillägget.

 

Vi begärde förhandling och denna slutade i oenighet då arbetsgivaren uppenbarligen inte ansåg att dessa funktioner motiverade en rimlig lönesättning.

 

Slutligen;

Enligt Polismyndighetens personalstatistik har polisregion Stockholm minskat med drygt 300 poliser sedan december 2015. Totalt har 196 poliser slutat i Polismyndigheten i år. Fyrtio procent av polisavgångarna har varit pensionsavgångar, totalt 79 personer.


Förbundsregionstyrelsen region Stockholm

Gilla sidan:
TIPSA FRAGAwwwpolisforbundet.seLänk till Polistidningen


Polisveteran
Polisveteranerna i Stockholms län


Dela
sidan:
Polisfacklig historik i Stockholms stad 1890-1994