Publicerat 2018-06-14 09:30

Våld och hot mot poliser

Fackligt, kan vi ibland vara kritska mot vår arbetsgivare. Men i ärlighetens namn, gör Polismyndigheten en hel del bra också. Ett sådant exempel är den enkät som görs för att se hur utsatt polisyrket är egentligen - så att man kan göra något åt problematiken. Då bör vi alla kollegor hjälpa till!

Polismyndighetens enkät, om bland annat otillåten och otillbörlig påverkan samt självcensur skickades ut till alla polisanställda i slutet av maj. I nuläget har en tredjedel svarat. Det är inte OK, när det handlar om vår säkerhet.

-Det här är verkligen en väldigt viktig sak som det är så positivt att arbetsgivaren tar tag i. Enkätsvaren ska ligga till grund för förslag om exempelvis borttagna namn på tjänstehandlingar, saker som har efterfrågats sedan Hedenhös. Vi vill ha så många svar som möjligt för att få underlag för att kunna förbättra för alla anställda, säger ombudsmannen Charlotte Nichols till Polistidningen.

För att få en rättvisande bild, är det av största vikt att både de som utsats för hot, våld, otillbördiga försök till påverkan o s v svarar, och att de som inte blivit utsatta ännu gör det.
Så, även Blåljus uppmanar alla polisanställda att svara på enkäten!

Enkäten nås via en länk som polisanställda fått av RPC kansli den 25 maj. Länken används i extern dator, och kan skrivas in i valfri dator eller mobiltelefon. Enkäten tar ca 5 minuter att fylla i och innehåller inga GPDR-frågor. Så - inga ursäkter längre - fyll i.

Tommy Hansson

PS I enkäten får man bl a beskriva hur myndigheten bäst kan skydda sin personal! DS
Gilla sidan:


 


Tidningen POLISEN


Brandfacket
Dela
sidan:
Polisfacklig historik i Stockholms stad 1890-1994