Nättidningen som belyser polisernas vardag.
Blåljus - Logotype
Publicerat 2018-01-10 13:10

Vänder det nu?

Det är i dagarna ganska exakt tre år sedan Polismyndighetens omorganisation. Hittills har poliserna blivit färre, men vissa grova brottstyper fler. Poliserna har svårt att hålla jämna steg med brottsligheten. Men nu visar Rikspolischefen ändå på ett ljus i mörkret, hans poliser levererar trots underbemanning fler förundersökningar till åklagare på flera områden.

Rikspolischefen konstaterar dock att om resultaten ska fortsätta öka på sikt, måste polisernas anställningsvillkor, karriärvägar och arbetsmiljö förbättras. Detta för att kunna anställa fler, få fler att stanna kvar vilket är helt avgörande för att lyckas.

Så här presenteras de förbättrade resultaten, hinder och möjligheter på polisen.se:

"För första gången sedan år 2010 ökade polisen under år 2017 antalet ärenden som redovisas till åklagare.

Totalt ökade antalet redovisade ärenden med 3,1 procent jämfört med år 2016. Resultatet förbättrades för sju av tio brottskategorier, bland annat för bedrägerier, övriga brott mot person, skadegörelse och trafikbrott.

 

− Vår ambition är självklart att fortsätta öka ärenderedovisningen. Våra polisanställda sliter hårt för att uppnå detta. Samtidigt har vi haft ett ansträngande år med historiska nivåer för det dödliga våldet i kriminella miljöer, terrorattentat, och attacker mot polisanställda som belastar verksamheten. Det påverkar självklart utredningsresultatet., säger rikspolischef Dan Eliasson.

 

Våldsbrotten en utmaning

Fortfarande syns en negativ utveckling för våldsbrotten där ärenderedovisningen backade med 2,7 procent under året. Minskningen var dock mindre under det andra halvåret. Ett positivt resultat är våldtäkterna där ärenderedovisningen ökade med 11 procent under året. Samtidigt ökade antalet inkomna våldtäktärenden med 16 procent.

 

− Vi har här en stor utmaning. Mord i gängmiljöer, våldtäkter, sexualbrott mot unga på internet och andra allvarliga och svårutredda brott ökar i samhället. Det kräver stora resurser och påverkar polisens förmåga att möta brottsligheten i medborgarnas vardag. Därför krävs kraftfulla insatser från fler samhällskrafter för att försvåra och förebygga grov brottslighet, säger rikspolischefen.

 

Fler anställda på gång

Under 2018 fortsätter polisen arbetet för ytterligare förbättra utredningsresultatet.

  • Under hösten har ytterligare cirka 300 civilanställda anställts. Just nu pågår också en stor utbyggnad av polisutbildningen som gör att antalet poliser beräknas börja öka i slutet av 2018. Totalt ska 1 500 fler poliser utbildas.
  • Satsningarna på att utveckla IT- och teknikstödet fortsätter. Över 10 000 smarta telefoner har delats ut, vilka fylls på med appar som möjliggör tidiga utredningsåtgärder. Mer användarvänliga IT-stöd är under utveckling.
  • Polisen arbetar med brett metodutvecklingspaket för att effektivisera arbetsmetoder och arbetsprocesser.

− Vi behöver också fortsätta arbetet för att förbättra polisanställdas anställningsvillkor, karriärvägar och arbetsmiljö. Att vi kan anställa fler och få fler anställda att vilja stanna kvar inom polisen är helt avgörande för att förbättra resultaten långsiktigt, säger rikspolischefen."


Blåljus håller definitivt med om det sistnämnda.


 Aftonbladet är dock mer kritiska, och fokurserar på att när det gäller våldsbrott är statistiken mer dyster läsning. Där rasade resultatet med 2,7 procentenheter, från 19 051 till 18 528 uppklarade brott, ärenden som redovisats till åklagare.

Likaså pekar resultatet för stölder och stölder i butik nedåt – där rasade utredningsresultatet med 8,5 respektive 7,8 procentenheter.


Tommy Hansson


Gilla sidan:
Dela
sidan:
Polisfacklig historik i Stockholms stad 1890-1994