Publicerat 2019-06-26 14:00

Försvagar successiva lagförändringar polisutbildningen?

Värderas  "poliskompetens"   minst i Polismyndigheten?

I en artikel 25/6 belyser Svd dagens kompetenskrav för blivande polisiära mord- och våldtäktsutredare: "gymnasieutbildning eller liknande". Detta har tidigare exemplifierats på Blaljus.nu. Dock -  baserat på Noa´s framtidsanalys - löses inte "poliskrisen" genom att polisiära utredare ersätts av civila - för även år 2024 förutspår Noa att poliser i yttre tjänst på lokalpolisområdena är en "bristvara". Därför ska nu regeringen utreda hur ordningsvakters (lagliga) befogenheter kan utökas - med syfte att komplettera och säkerställa Polisens uppdrag upprätthålla ordning.

 

Noa, nationella operativ avdelning, förutspår att poliser i yttre tjänst på lokalpolisområdena också år 2024 fortsätter att vara "den mest knappa resursen". Därför ska nu utredas hur 8 300 ordningsvakter kan avlasta ”polisens ordningsupprätthållande och trygghetsskapande arbete”. Detta, liksom att poliser ersätts av civila utredare, kräver förändringar i lagar och förordningar (avseende civila utredare har ett flertal författningsändringar redan genomförts, t ex rätten att delge brottsmisstanke, hålla 24:8-förhör m.m.). Nu ska en utökning av ordningsvakternas lagliga befogenheter utredas.

 

Johan Forssell, rättspolitisk talesperson (m), säger till SvD att det är "önskvärt att ordningsvakternas möjligheter att agera förstärks men att detta kräver en lagändring".

Direktiven för en sådan utredning är enligt inrikesminister Mikael Damberg (s) på gång. Damberg vill i övrigt inte ha synpunkter på polismyndighetens rekryteringsförfarande. Till SvD säger Damberg:

 

– Jag förutsätter att Polismyndigheten jobbar strukturerat och seriöst med hur de ska rigga den nya växande polisorganisationen. Jag tänker inte ha synpunkter på enskilda annonser.

Damberg uttrycker också i SvD artikel att "Det är den principiella frågan som är viktig. Att beivra brott och säkerställa ordning och trygghet i samhället är en polisiär uppgift. Vi ska ha ordningsvakter och väktare som ett komplement. Det är viktigt att det inte luddas till så vi tror att vi kan ha någon privatiserad ordningsvakt i Sverige. Det ska vi inte ha."

 

Polisförbundets vice ordförande Tomas Stjernfelt:

– Under flera år har det känts som att den myndighet som uppskattar poliser och poliskompetens allra minst är den egna Polismyndigheten. Det är lite märkligt.

–  Man kan inte likställa gymnasieutbildning med polisutbildning överhuvudtaget. Vi ser väldiga farhågor. Polisyrket ska stå för en viss typ av kvalitetssäkring. Man ska veta vilken utbildning, vilka befogenheter och skyldigheter polisen har.

– Att ersätta poliser med civila utredare och att ordningsvakter för ett uppdrag som tangerar polisverksamheten riskerar att skapa problem. Det var inte riktigt så det var tänkt när den nya organisationen infördes, då skulle ju polisen komma närmare medborgarna.

 

Svd uppger: att när polisområde Nord i region Stockholm söker en utredare som ska syssla med den allra grövsta brottsligheten krävs att den sökande har antingen polisutbildning – eller ”annan relevant gymnasial utbildning”, enligt den annons som gått ut: ”Ärendekategorin är våldsbrott och då framför allt mord och mordförsök, sexualbrott och grova narkotikabrott men även andra större komplexa brottsutredningar.”

För en tjänst som ”civil utredare” av brott med ”enkel beskaffenhet men även grova brott” vid lokalpolisområdet i Täby är kraven på den sökande ännu lägre: ”Gymnasieutbildning eller motsvarande kunskaper förvärvade på annat sätt.

Gilla sidan:
TIPSA FRAGA


wwwpolisforbundet.seLänk till Polistidningen


Polisveteran
Polisveteranerna i Stockholms län


Dela
sidan:
Polisfacklig historik i Stockholms stad 1890-1994