Publicerat 2006-05-26 08:11Vår arbetsgivare – polismyndigheten i Stockholms län – bröt på onsdagseftermiddagen ensidigt löneförhandlingarna med polisfacket i Stockholms län. Arbetsgivarens agerande innebär att på frågorna ska avgöras i lönenämnd. En lönenämnd består av lika antal ledamöter från arbetsgivare och fack under ledning av en opartisk ordförande som parterna enas om.

- Jag beklagar att myndigheten bryter förhandlingarna i stället för att försöka nå en överenskommelse med oss men jag tycker mig kunna se en avsikt bakom handlandet, säger ordföranden i polisfacket i länet, Lars Ericson, till Blåljus. Jag konstaterar samtidigt att vi står långt ifrån varandra i en del principfrågor. Vi har diskuterat möjligheten av en lönenämnd inom polisfacket en tid men har i det längsta velat pröva att förhandla. När nu myndigheten vägrar förhandla innebär det lönenämnd, slutar Lars Ericson.


Hur kunde det
gå så här?


Hur kunde det gå så här, är det säkert en del medlemmar som frågar sig idag torsdag, dagen efter att vår arbetsgivare ensidigt brutit förhandlingen om nya löner onsdagen den 24 maj 2006.

Fackligt kan vi dock konstatera att det sätt som arbetsgivaren hanterade förhandlingen ger mycket i övrigt att önska. Att Rikspolisstyrelsen rent faktiskt bestämde är i sig ett brott mot vårt gemensamma huvudavtal. Lokala parter är i vårt fall polismyndigheten och polisfacket i Stockholms län. I praktiken var det alltså inte så. Bara detta faktum att länspolismästaren inte själv bestämmer öppnar för frågan - vem är det då som har påverkat? Den obesvarade frågan skrämmer oss alla.

Vi har spelat med öppna kort


Vi från den fackliga sidan har hela tiden spelat med öppna kort och medverkade in i det sista för en förhandlingslösning som gagnade båda parter. Arbetsgivarens motdrag i elfte  timmen var att påstå att ett sjätte avtal (utöver de tidigare fem) inte existerar -  nämligen hela ALFA polis som  styr både OB-ersättning, handledararvode, arbetstid mm. Som alla förstår kommer denna ensidiga tolkning att ställa till  mängder med bekymmer. Har arbetsgivaren så dåliga rådgivare att man inte förstår vidden av sitt handlande?

Dessutom har arbetsgivaren i förra onsdagens ”frågor och svar” på Intrapolis skrivit att maninte hade för avsikt att säga upp just detta avtal.

Avtal man vill säga upp


Dessa avtal vill arbetsgivaren idag säga upp

1. Inspektörsavtalet

2. Lönenivåer för arbetsledarfunktioner

3. funktionstillägg för arbetsledarfunktioner

4. funktionstillägg för målansvariga

5. piketavtalet

6. ALFA polis. (Allmänt löne- och förmånsavtal på myndighetsnivå som bl a reglerar handledartillägg (som arbetsgivaren vill få bort), OB-ersättning,arbetstidsavtal (ex periodplanering), semesteravtal mm.


Hur går
vi vidare?


Hur går vi vidare är också en berättigad fråga.  Från den fackligaorganisationen är vi alltid beredda att förhandla men då måste vår motpartockså visa respekt mot avtal och vara beredd till en uppgörelse som självständigavtalsslutande part.

I det fall detta inte är möjligt kommer en opartisk ordförande att utsessom i sin tur ihop med både arbetsgivarrepresentanter och fackliga skaarbeta fram ett fram ett avtal .

Vad vill arbetsgivaren?


Det som skrämmer oss mest är det faktum att frågan kvarstår - vad är detarbetsgivaren, läs: länspolismästaren, egentligen vill?

Den fackliga organisationen har inte fått svar på frågan varför dettaintensiva budskap sprids att just prestation och lojalitet skall vara det enda somstyr våra löner?

Man vill tysta poliskåren


Det har sedan slutet 1990-talet förts en debatt om den tysta arbetsplatsen ochatt poliser skrämts till tystnad och kritiken har uteblivit.

Vi kan konstatera att nu vill man verkligen tysta en sunt kritisk poliskår.Det som verkligen är oroande är att allt för många på vårt debattforuminte längre vågar skriva ut sitt namn. Varför har det blivit så? En del av insändarna ger svaret.

Nu skriver vi den 24 maj. Våra medlemmar har valet att visa att ni inte accepterar atten rättsvårdande myndighet hanterar lagar och avtal på det sätt som dengjort. Slut upp den 1 juni !!!!

----------------------------------------------------------------------

” Vad gör
Förbundet?”


”En fråga jag allt oftare ställer mig nuförtiden, särskilt med anledning av den pågående lönerörelsen, är vad polisförbundet gör? Enligt min mening är det anmärkningsvärt att inte förbundet mycket tydligare agerar då landets största polismyndighet är inne i en, för att uttrycka det milt, knepig situation! Vill inte förbundet ha oss längre???

CG Wrangel”

BLÅLJUS KOMMENTAR: Vi har haft en stor debatt här på Blåljus i vår om Polisförbundets styrelses inställning till poliserna i Stockholms län. Många ifrågasatte om styrelsen där har någon vilja att jobba för oss poliser i Stockholms län eftersom vi inte har någon representation värd namnet i den styrelsen.

Jag tycker att förbundsstyrelsens tystnad just nu, när en tredjedel av dess medlemmar är i fullt uppror, är mycket talande. Vi utkämpar i dessa dagar det som medlemmar i insändare betecknat som ”Den sista striden” mot en arbetsgivare som är fast besluten att försöka kväsa oss mera grundligt än vad någon kan minnas från många år bakåt. Och förbundsstyrelsen tiger. Inte ett ord till stöd, inte minsta uttryck för solidaritet med kolleger och medlemmar i Stockholms län. Hade det hänt om vi haft en verklig representation i förbundsstyrelsen?

Vill man möjligen försöka vifta bort alltihopa som ett jippo från vår styrelse som skulle antas agera i dunkla syften? Vill man tro något sådant så får man samtidigt försöka vifta bort de 1357 medlemmar som kommit till våra informationsmöten den senaste tiden och uttryckt sin upprördhet över arbetsgivarens agerande. Jag tror inte de låter sig viftas bort ens av förbundsstyrelsen.

Men vi saknar inte egen kraft. Vi kan väl reda oss själva och kommer troligen att lyckas med det tack vare att medlemmarna ställer upp så helhjärtat och tack vare vår sammanhållning.

red/cc

----------------------------------------------------------------------

”En polis jobb
mäts inte i ”blås””


”Tänk ändå vad nya chefer innebär! Dom kommer från andra statliga verk där de tydligen fått härja fritt utan motstånd. Tills NU, vill säga!

Dessa herrar har INTE förstått polisens speciella förutsättningar. ÄNDÅ har de blivit anställda av någon potentat på Justitiedepartementet! Är inte det märkligt?

En polismans jobb kan inte mätas med pinnar, blås eller andra ”mätbara” argument/instrument.

Det vet ALLA inom polisen och ändå försöker dessa herrar genomföra det de försökt på andra ställen, innan de kom till polisledningen. Nämligen att bestämma och göra besparingar!

Var det ingen som upplyste de om HUR polisverksamheten fungerar?

Var det ingen som sa vad allmänheten kräver?

Varför var det ingen som sa nått? INNAN!

Nu sitter de där med svansen och prestigen i kläm!

Och INGEN tycker synd om dem för fem öre!

En enkel fråga bara: VEM anställde dessa s.k. chefer?

Nu menar jag Rikspolischefen och herrarna på RPS som utmärkt sig på Intrapolis och andra media. Dessa herrar är, enligt min mening, är ett historiskt inslag i en löneförhandling om hur en arbetsgivare INTE får uppföra sig och det kommer ALDRIG att glömmas i Stockholmpolisens historia! Tro mig! Inom några år kommer en plats i Polismuseet att anordnas som ett skrämmande exempel på arbetsgivare!

Kerry Björkström”

”Slut på
frivillig
övertid”


Fredsplikt råder och vi skall inte vidta några stridsåtgärder. Vad vi däremot kan göra är att sluta sätta upp oss i "gnet-pärmarna". Slut på den frivilliga övertiden och snart kommer myndigheten att få stora problem med att dra runt verksamheten. Visst kan de kommendera oss till att arbeta men inte i tillräckligt stor omfattning för att dra runt verksamheten.

”Norrmalmssnut””

BLÅLJUS KOMMENTAR: Tack för din insändare. Jag tjatar igen om att facket inte kan uppmana till eller ställa sig bakom stridsåtgärder i det här läget. Men vi förfogar inte över medlemmarnas känslor och kan inte styra vilka uttryck det tar sig då dessa svämmar över. Ej heller kan vi bestämma hur medlemmarna disponerar sin fritid. red/cc

”Något att
gå till val på”


”Nu har arbetsgivaren satt foten i klaveret så det duger! Inser denna förstockade polisledning inte vad den har satt igång? Lyckas de tvinga oss att ge upp alla våra avtal om trygg lönebildning och trygga arbetsvillkor (Alfa nu senast!!!) så kommer de inte att få ett skvatt uträttat från vår sida och det kommer att sitta i i åratal som de beter sig nu. En uppretad, förbittrad och besviken poliskår i huvudstaden – det är nåt att gå till val på, käre Thomas Bodström. Lycka till!

”T””

”Bocken som
trädgårdsmästare”


”Carin Götblad kan inte vara ansvarig för dom här tokigheterna! För mig har hon oftast framstått som en vettig person (på det hela taget). Hon måste vara styrd av Stefan Strömberg som tydligen satt sig i sinnet att ödelägga allt förtroende mellan poliser och ledning.

Vi ska leverera och om vi trivs eller känner arbetsglädje eller inte det må vara detsamma bara vi ordnar blås och o-botar. Ni hör hur det låter! Snacka om att sätta bocken till trädgårdsmästare när regeringen skickade på oss denne okänslige streber från domstolsverket.

”Berra””

”Vi kan visa
vad vi tycker”


”Man hanterar oss som man har lust från polisledningens sida. Man vill att vi ska stå med mössan i hand och tacksamt ta emot vad cheferna behagar nedlägga däri. Samtidigt ska vi jobba som iglar med blås och hastighetspinnar.

Läste i Svensk Polis att Stefan Strömberg vill stärka ledarskapet inom polisen. Inte obehövligt, förvisso, men du lär få armera ordentligt om den nya formen ska stå rycken för vad som händer om ni genomför det ni nu vill genomföra inom Stockholmspolisen. Vi är kända för att kunna visa väldigt tydligt vad vi tycker.

”A””

”Hjälp mig
att förstå”


”Hjälp mig att förstå! Vad vill arbetsgivaren komma med att allt, allt ska vara i-lön? Är det min prestation (hur dom nu tänker mäta den) som ger mig lön? Och hur styrs det här? På min enhet är det bara en handfull som har haft utvecklingssamtal. Nu ska plötsligt varenda kotte ha lönesamtal! Med vem? Ska dom avskeda alla chefer som struntat i att hålla utvecklingssamtal och anställa nya? När kommer dom? När får vi vår lön? Hur tänker polisledningen? Tänker dom?

”S”

BLÅLJUS KOMMENTAR ETT: Det som framskymtar är ett krav från arbetsgivaren på ren prestationslön. Men vi vet inte säkert för det har varit väldigt oklart. Men Blåljus ska återkomma (kanske redan i morgon, fredag) med en sammanfattande artikel om hur polisfacket i korthet ser på individuell lön, i-lön. Den synen ansluter sig helt till ett dokument som arbetsgivaren tog fram och beslutade om redan 2003. Dokumentet byggde på en samsyn mellan ledningen och polisfacket. Det har vi hållit oss till och det står vi för än idag. Du hittar hela dokumentet vid ”Lönesättningsprinciper” under rubriken ”Notiser” här till vänster.

BLÅLJUS KOMMENTAR TVÅ: Det här är ett urval av de insändare som vi fått från medlemmar efter beskedet att arbetsgivaren brutit förhandlingarna. Ett stort antal insändare har varit mycket korta och kärnfullt otryckbara. Tack ändå för dem, de har varit kul läsning! Men hur illa vi än må tycka om arbetsgivarens handlande så kan Blåljus inte ställa sig bakom alltför hårda ord mot enskilda personer i ledningen. I någon förvriden mening gör de trots allt sitt jobb när de angriper oss. Sila snacket lite, gott folk.

BLÅLJUS KOMMENTAR TRE: Som red tidigare berättat har vårt publiceringsprogram en liten kantighet. När en insändarförfattare kryssar för att denne önskar vara anonym tilldelar programmet automatiskt denne signaturen ”Anonym”. Det blir många sådana när debattens vågor går höga och därför har red valt att plocka en bokstav på måfå ur författarens namn och sätta den som signatur. Bokstaven avslöjar ju inget om identiteten men det blir lättare för den som fortsätta debatten med en viss författare. Och så ser det trevligare ut än ”Anonym”. Det har en tråkig klang, tycker red.

BLÅLJUS KOMMENTAR FYRA: Det är påfallande många – idag alla utom två – som inte vill ha hela sina namn med i Blåljus. Poliser som befarar att de i den närmaste framtiden kan tänkas bli helt utlämnade åt chefers godtycke för att få en vettig löneutveckling blir naturligtvis inte benägna att underteckna kritiska inlägg. Man kan undra om den utvecklingen oroar polisledningen. Svaret på den frågan säger nog en hel del om vad det är som händer just nu. Det är inte meningen att vi ska trivas – det är meningen att vi ska leverera.

----------------------------------------------------------------------

Även på Domstolsverket
körde det ihop sigDet här har vi hittat på Jusek:s hemsida daterat 2005-09-08. Jusek är juristernas fack. Man kan säga att det här med prestationslön är något som Stefan Strömberg hade med sig i bagaget när han kom från Domstolsverket till Rikspolisstyrelsen:

”Nu ska domstolarnas
oberoendedras i lönenämndNu hamnar löneförhandlingarna mellan Jusek och Domstolsverket i lönenämnd.Den stora stridsfrågan är att Domstolsverket vill införa prestationsbaseradlönesättning för domare, vilket Jusek redan från början motsatt sig då dethotar domstolarnas självständighet.

Nu väljer Domstolsverket att begära att frågan ska gå till lönenämnd.Lönenämndens uppgift är att sätta nya löner om parterna inte kommer överens.

- Det är mycket förvånande att Domstolsverket försöker driva igenom en heltny lönesättningsprincip i en lokal löneförhandling. Det handlar i grunden omvilka garantier för domstolarnas oberoende som ska finnas i samhället. Enpolitisk fråga och inte något som ska avgöras mellan arbetsmarknadens partereller av en lönenämnd, säger hovrättslagman Jan Carrick, ordförande i Juseksdomstolssektion.

   Jusek och Domstolsverket har i ett års tid försökt förhandla fram ettlöneavtal för vissa grupper anställda inom domstolsväsendet. Förhandlingarnahar blockerats av att Domstolsverket vill införa individuell,prestationsbaserad lönesättning för domare - ett lönesättningssystem sominget annat land i Europa tillämpar generellt eftersom det strider motprincipen om domstolars och domares oberoende.  

- Förslaget om individuell lönesättning hotar domarnas självständighet,säger hovrättslagman Jan Carrick. Domstolsverket ska enligt instruktioniaktta domstolarnas självständighet, istället försöker man införa ettstyrinstrument för att bättre kunna kontrollera verksamheten.

    Parterna har gemensamt utsett den erfarne medlaren Rune Larsson tillordförande i lönenämnden. Förre justitieombudsmannen Jan Pennlöv ska varabisittare.”

Hur gick det för Jusek? Det ska vi ta reda på när det blir vardag igen.

----------------------------------------------------------------------

Blåljus uppdateras normalt var tredje dag. Särskilda händelser, viktiga nyheter eller helger kan bryta den periodiciteten.

HEMSIDAN UPPDATERAD DEN 25 maj 2006 kl 2355. Den uppdateras inom kort igen på grund av det särskilda läget i lönefrågan. Håll kontakt med oss för färsk information!

----------------------------------------------------------------------

Vi hoppar ”Minns du” ett tag på grund av den ryckighet i publiceringen som följer av den aktuella oenigheten mellan polisfack och arbetsgivare.

Gilla sidan:
TIPSA FRAGA

wwwpolisforbundet.seLänk till Polistidningen


Polisveteran
Polisveteranerna i Stockholms län


Dela
sidan:
Polisfacklig historik i Stockholms stad 1890-1994