Publicerat 2019-10-17 10:30

Varför ska poliser anmäla ALLA hot och våldsbrott?

Det är så lätt att bli blasé. En fylla som försöker boxas, och säger att vänta du efter jobbet är du inte så kaxig, då tar jag dig. En sten som kastas från en gångbro i mörkret men missar sitt mål, den uniformerade konstapeln. En misstänkt som under ett förhör läser upp polisens (ovanliga) efternamn och säger att det ska jag lägga på minnet...

Oftast händer inget mer. Polisen kanske känner att det inte är lönt att skriva en anmälan, alla rekvisit för brott är inte uppfyllda till 100%, och poliser vet av bitter erfarenhet hur liten sannolikheten för påföljd är. Och om det blir påföljd i ett enstaka fall, kan straffets mildhet kännas som ett hån. Eller så skriver polisen en anmälan som läggs ned. Gör det någon skillnad, frågar sig många.
 
Polisförbundet har som bekant gjort en ovanligt gedigen undersökning om hur vanligt det är att poliser eller deras anhöriga utsätts för hot och våld på grund av yrket. Polismyndigheten svarade genom att beskriva alla åtgärder arbetsgivaren förtjänstfullt vidtar för att skydda sina anställda. Men Polismyndigheten påpekade även något annat viktigt:

"Utifrån tillgänglig statistik ökar inte våld och hot mot poliser generellt. Men det finns en allvarlig utveckling med fler grova incidenter, bland annat så har enskilda polisers bostäder attackeras och polishus utsatts för sprängningar."

Bakom den skrivningen kan möjligen finnas en annan förklaring. Det vardagliga våldet har blivit så vanligt att det normaliserats och aldrig hamnar i statistiken, utom de allvarligare incidenter som går utanför det normala.
 

Polisförbundets rapport visar att utsattheten ökat, särskilt i ingripandeverksamheten. Varannan polis som medverkat uppger att de utsatts för någon form av hot eller våld. Det syns inte i samma utsträckning som det borde i polisens eget system för rapportering av sådana händelser, Lisa-systemet.

 

 

Det vill vi uppmärksamma dig på.

Om du råkar ut för något finns goda skäl att göra en anmälan. Både för att det hjälper dina kollegor som ligger på arbetsgivaren om att arbeta med detta, men också för din skull. Vi vill inte att du ska gå miste om några ersättningar du kan komma att ha rätt till i framtiden. Mer om detta, och några ord om en av alla de förändringar som Polisförbundet arbetar för, berättar kollegan och nationella huvudskyddsombudet Patrik Danielsson om ovan.

 

Ett par punkter i Polisförbundets undersökning:

*Närmare två av tre (63 procent) upplever att hot och våld mot poliser har ökat de senaste två åren. Ingen upplever att det har minskat.

*Få poliser anmäler allt de utsätts för. Bara 22 procent anmäler 90–100 procent av alla incidenter. 23 procent anmäler så lite som 0–9 procent av allt de utsätts för. Den låga anmälningsbenägenheten gör att det finns ett stort mörkertal i den officiella statistiken över hot och våld mot poliser.

 

Kom ihåg att en attack på en polis som inte anmäls finns inte i Polismyndighetens statistik och då blir det svårare för myndigheten att fullgöra sina skyldigheter som arbetsgivare.

 

Tommy HanssonGilla sidan:
TIPSA FRAGAwwwpolisforbundet.seLänk till Polistidningen


Krimkassan


Polisveteran
Polisveteranerna i Stockholms län


Dela
sidan:
Polisfacklig historik i Stockholms stad 1890-1994