Publicerat 2018-07-26 11:50

Varför skjuter poliser på människor?

TV4-nyheterna har noterat att antalet personer som avlidit i Sverige efter att ha blivit skjutna av poliser i år är det högsta någonsin - 5. Frågan är om det är en trendmässig ökning, eller om det är tillfälliga variationer som gjort att 2018 sticker ut. Kriminolog Sven Granath och professor Leif GW Persson får kommentera utvecklingen.

Sven Granath inleder med att ökningen mycket väl kan vara slumpartad, eftersom det skjuts så få personer av poliser i Sverige. Dock tror han att polismord och attacker mot poliser som han kallar incidenter, kan ha gjort poliser räddare och mer benägna att använda sina skjutvapen. Poliserna har även blivit fler, liksom befolkningen vilket i sig förklarar en del av ökningen. Det ökande antalet illegala vapen kan också vara en förklaring.
 
Ett filosofiskt spekulativt synsätt skulle vara att poliser använder pistolen i stället för att använda sina händer, som vilken hantverkare som helst som använder en skuvdagare i stället för att skruva in skuvar för hand... När man jämför med USA där poliser skjuter avsevärt oftare, noterar Granath att en förklaring är att poliser i Sverige inte åker ensamma på uppdrag.
 
 
Även Leif GW Persson, får lämna sin förklaring och han är på sedvanligt sätt tydlig i sina åsikter: Antalet dödsskjutningar av poliser ligger mellan ett och fem, och polisen gör kanske 100000 ingripanden per år. Då blir det en naturlig variation av enstaka händelser. Det är olyckigt men variationen återkommer, så har det alltid varit. Utslaget över tid, dör det kanske två personer per år i snitt. detta är inget trendbrott, så här har det sett ut i evinnerliga tider...

 
Blåljus gläds åt att poliserna inte tvingas skjuta ännu fler, så många livsfarliga vapen som är i omlopp i kriminella kretsar. Vi är helt övertygade om att ingen polis uppfattar tjänstevapnet som annat än den allra sista utvägen. Samma dag som TV4 berättade om fatala polisskjutningar, blev en utredning mot en skjutande polis nedlagd. Händelsen ger perspektiv på vilken typ av händelser som poliser har att hantera...
 
Tommy Hansson

Gilla sidan:
TIPSA FRAGAwwwpolisforbundet.seLänk till Polistidningen


Polisveteran
Polisveteranerna i Stockholms län


Dela
sidan:
Polisfacklig historik i Stockholms stad 1890-1994