Publicerat 2020-04-10 07:20

Om du varit i kontakt med coronasmitta - anmäl  tillbud

Misstänker du att du blivit smittad av covid-19 ska du göra en tillbudsanmälan. Gör det oavsett om du känner symtom eller inte och även om du känner dig helt frisk. Inom polisen finns idag 130 tillbud kopplade till corona  rapporteras på Polisförbundets hemsida.
Där berättar Patrik Danielsson, nationellt huvudskyddsombud, om att vissa personer hotar polisen med att de är smittbärare av corona i ett försök att slippa bli föremål för polisens ingripande. Det förekommer också att poliser har blivit spottade på.
Att hota om eller medvetet sprida allmänfarliga eller samhällsfarliga sjukdomar faller under smittskyddslagen


Anmäl i Lisa
Misstänker du att du varit  i kontakt smitta upprätta en anmälan i Lisa-systemet
Gör det oavsett om du uppvisar några symptom eller inte och även om du känner dig helt frisk. Det är viktigt att du har med dessa grunduppgifter som beskriver:

  • Om du var ensam eller om flera personer befann sig på platsen
  • Vilken typ av arbetsuppgift du utförde
  • Om du kände till att det fanns misstanke om corona/covid -19 innan du påbörjade arbetsuppgiften
  • Vilken typ av skyddsutrustning som du använde eller om du saknade skyddsutrustning
  • Om du hade utbildning/kunskap om hur du skulle hantera denna typ av situation och om du hade kunskap om hur du skulle hantera eventuell skyddsutrustning
  • Vilket smittoämne som du kan konstatera eller som du misstänker att du har exponerats för (Covid-19)
  • Hur exponeringen skedde

Det här gäller för dig som är chef

Som chef måste du hantera tillbuds- och arbetsskadeanmälan skyndsamt och utreda orsakerna och vidta omedelbara åtgärder. Om det inte är möjligt ska åtgärderna föras in i en handlingsplan.
Patrik Danielsson, nationellt huvudskyddsombud betonar vikten av att detta ska göras tillsammans med ett skyddsombud.


Tina Gustafsson
Gilla sidan:
TIPSA FRAGAwwwpolisforbundet.seLänk till Polistidningen


Krimkassan


Polisveteran
Polisveteranerna i Stockholms län


Dela
sidan:
Polisfacklig historik i Stockholms stad 1890-1994