Publicerat 2019-09-09 11:00

Vidrigt agerande av avskyvärda odjur...

Fördömandena av det grova och brutala skjutvapenvåldet har varit vanligt förekommande från politiskt håll sedan ett par unga kvinnor blivit dödade av skjutvapen, på den senaste tiden.

Som bekant har regeringen med inrikesminister Mikael Damberg varit snabb med att bjuda in sju partier till samtal efter den senaste utvecklingen. Å andra sidan har ju problemet pågått i åratal.

 

Radioprogrammet ”I lagens namn” bjöd in tre partier till debatt, Justitieminister Morgan Johansson (s), Johan Forssell, (m) samt Adam Marttinen, (sd).

 

De fick dels debattera den allmänna polisbristen, som kanske mest syns i glesbygd, där det tycks finnas fler rattfyllon än poliser. Frågan är om samhället uppfyller medborgarnas krav på trygghet eller om samhällskontraktet är brutet. Dessutom fick de debattera om hur de kriminella gängen med tillhörande grova våldsdåd bäst ska bekämpas.

 

Adam Marttinen menar att tryggheten kan säkras med polisnärvaro, det är brottsförebyggande samtidigt som polisen kan ingripa snabbt.

Befolkningstillväxten har bland annat genom migration gått före utbyggnaden av svensk polis. Polisyrket måste göras attraktivt, bland annat genom bättre polislöner.

 

Johan Forssell, konstaterade att det har uppstått en situation som inte fungerar, när polisen inte räcker till. Det är inte bara ett landsbygdsproblem, Johan har talat med medborgare straxt utanför Stockholm, som går ihop för att betala för ordningsvakter, för att förebygga inbrott. Det ska inte vara på det sättet, rättssamhället ska räcka till för alla och man borde inte behöva betala för trygghet två gånger, först via skatten, sedan privat. Det krävs fler poliser, men poliserna måste också få göra rätt saker. Poliserna borde få fokusera på brott i stället för att skriva protokoll eller skjutsa personer fram och tillbaka.

 

Morgan Johansson noterade att nu vill alla ha fler poliser. Han noterar att moderaterna lämnade regeringsmakten med en polisskuld, det utbildades på den tiden bara 6-700 poliser per år, samtidigt som runt 400-500 poliser pensioneras per år, nu utbildas tre gånger fler poliser per år, och vi är på god väg mot målet det socialdemokratiska målet med tiotusen fler polisanställda till 2024. Det kommer att krävas mer resurser och att den satsningen är finansierad framöver.

 

Även polisens utredningar av familjevåld och sexualbrott mot barn där utredningstider och lagliga befogenheter har brister diskuterades. Justitieministern beskrev att det är åtgärder på gång för att kunna spåra grova sexualbrott på nätet, medan Forssell och Marttinen var eniga att det går för långsamt och att de skulle fortsätta att driva på regeringen.

 

När det kommer till skjutningar har det skjutits 249 gånger, när programmet spelades in. Av de beskjutna har 29 dött och 73 skadats. (Redan nu är dessa siffror inaktuella…)

 

Marttinen menar att anonyma vittnen kan vara en avgörande fråga för att öka uppklarningen av dessa brott. Forssell höll med men framhöll även kameraövervakning som en bra åtgärd.

 

Johansson förordade skärpt lagstiftning. Han kritiserade moderatbudgeten för att inte ha gett tillräckliga resurser bl a till kriminalvården, men inte heller till förebyggande åtgärder inom skola och socialtjänst i utsatta områden. De var menade att stoppa nyrekrytering till kriminalitet.

 

Forssell noterade att moderaterna satte av mer pengar till kriminalvården än S ville, det vore bättre om justitieministern koncentrerade sig på regeringspolitiken än på att (felaktigt) kritisera oppositionspartier.

 

Det föranledde Johansson att förklara villkoren för en budget lagd av en övergångsregering...

 

Marttinen menade att Johanssons beskrivning inte är ärlig. Att sd röstade på m-kd-budgeten berodde just på att s-budgeten saknade satsningar på rättssamhället. I oppositionsbudgeten fanns pengar bl a till mer pengar till polismyndigheten, en riktad lönesatsning till polislöner, mer pengar till kriminalvården än s budget. Sedan är det en annan sak att sd hade velat gå längre och som hade gett ännu mer pengar till rättsväsendet. När s senare ville ge pengar till kriminalvården, tog man ju de pengarna just från polisens budget.

 

Johansson noterade att m-kd-budgetens stora satsning var skattesänkningar, på 20 miljarder.

 

Forssell fick frågan om anonyma vittnen, och konstaterade att när vittnen i kriminella gängmiljöer kan få rådet av samhällsföreträdare, att det nog är säkrast att inte vittna, är det dessvärre nödvändigt att prova möjligheten till anonymitet i vissa fall. Det är dock inte ett universalmedel.

 

Johansson berättade att regeringen förbereder ett större vittnesskyddspaket i kommande utredning, där anonyma vittnen är en del, det finns dock stora rättssäkerhetsproblem förknippade med det, exempelvis om fel person pekas ut.

 

Marttinen var dock mer helhjärtat för anonyma vittnen, något som partiet drivit i flera år.

Forssell vill använda befintliga polisresurser mer effektivt och vänder sig mot förslaget att polismyndigheten ska utföra mer transporter.

 

Johansson noterade att kriminalvården utför fler transporter åt polisen än någonsin. Nu anställs tusen nya poliser på mindre än ett år. Då kommer både uppklaring och polisiär närvaro att förbättras!

 

Marttinen noterar att det inte finns någon quick-fix på polisbristen. Äldre personer borde kunna lockas till yrket. Lönebild och anställningsvillkor måste förbättras hos polisen så att färre lämnar yrket. Behoven på lång sikt kan vara ännu större än 10 000 fler polisanställda, bland annat beroende på terrorhoten.

 

För att hålla unga från kriminalitet krävs enligt Forssell fler poliser på plats, bättre skolor, rejäla konsekvenser på brottslighet även för unga gärningsmän, extra hårda straff för gängkriminalitet mm.

 

Johansson betonade snarare skola och socialtjänsts resurser och insatser. Han påpekade även att det går att vända utvecklingen, och påpekade att ett område tagits bort från polisens lista över särskilt utsatta områden.

 

(Gårdsten är enligt polisen ett ur brottssynpunkt problemområde som 2015 klassades som särskilt utsatt område, men sedan 2019 omklassificerades som ett utsatt område i riskzonen att åter bli särskilt utsatt.)

 

Marttinen noterade att Sverige i grunden har en bra skola. Problemet är snarare att det finns lokala kriminella förebilder som drar till sig unga följare. Sd har därför föreslagit sänkt straffmyndighetsålder och rejälare påföljder för unga kriminella. Påföljderna kan med fördel avtjänas i Kiruna eller rent av i Polen.

 

Johansson menade att det är precis det vi gör nu med lagskärpningar för grovt vapenbrott mm, som socialdemokraterna drivit igenom. Nu fyller vi upp häkten och fängelser.

Forssell föreslog ett Johansson ett handlag på att ta bort friår och mer ledigt för de som jobbar, och lägga de miljarderna till skola och rättsväsendet.

 

När kommer utvecklingen att vända?

Marttinen bedömde att det kommer att ta två eller tre generationer då problemen till stor del har med migration och segregation att göra. Men det förutsätter noll asylmigration för att det ska bli möjligt att få bort utanförskapet.

 

Forssell bedömer att på tio års sikt kan man ha gjort väldigt mycket för att komma tillrätta med situationen. Om viljan finns hos regeringen till ett handslag för att vända utvecklingen.

 

Johansson noterade att polisen burar in en efter en av de mest brottsbelastade individerna, vilket är bra på kort sikt. På längre sikt handlar det om skolor, socialtjänsten och att ungdomsarbetslösheten hålls på en låg nivå för att bryta nyrekryteringen…


 

Blåljus gläds åt att partierna trots allt pratar med varandra. Om det leder till åtgärder som gör skillnad i verkligheten återstår att se.

 

Tommy Hansson

Gilla sidan:
TIPSA FRAGAwwwpolisforbundet.seLänk till Polistidningen


Krimkassan


Polisveteran
Polisveteranerna i Stockholms län


Dela
sidan:
Polisfacklig historik i Stockholms stad 1890-1994