Arbete inför ny lönesättning enligt RALS pågår.

Polisfacket i Stockholm och Polismyndigheten i Stockholms län har skrivit under en  principöverenskommelse om hur lönesättningen av icke arbetsledande
inspektörer ska hanteras. En partsgemensam utbildning angående detta
pågår nu för fullt i myndigheten. Utbildningen riktar sig i första hand
till första linjens chefer och lokalt fackliga styrelseledamöter på
distrikt och avdelningsnivå. Efter genomförd utbildningen är tanken att
lönesamtalen kan påbörjas utifrån Polismyndighetens lönekriterier.

Parternas målsättning är att så snart som möjligt teckna en principöverenskommelse för polisassistenter.

Andreas Strand
Förbundsområdesstyrelsen

Lön utan

specifikation

På grund av ett fel som hittills är okänt till sin karaktär har våra lönespecifikationer inte kunnat skickas ut . Nordea som ansvarar för uppgiften håller på med felsökning - dock har lönen satts in på aktuellt konto. De som fått ett besked i någon form där saknas löneuppgifterna medan endast vårt fackliga avdrag framgår av pappret. I nuläget är det okänt när och om specifikationen kommer.

Styrelsen

Hoppas ha förslag

i tid före stämman

Förhandlingsläget är fortfarande gott men det återstår en del mycket viktiga principiella frågor  som måste få sin  lösning. Vår förhoppning är att den extra inkallade stämman den 3 november ska ha ett så fullödigt förslag som möjligt att
ta ställning till. Därför träffas förhandlingsgrupperna så gott som dagligen. Under slutet av nästa vecka (27 – 31 okt) kommer våra arbetstids- och
lönegrupper att kallas in för att informeras om läget.

Förbundsområdesstyrelsen
Gilla sidan:
TIPSA FRAGAwwwpolisforbundet.seLänk till Polistidningen


Krimkassan


Polisveteran
Polisveteranerna i Stockholms län


Dela
sidan:
Polisfacklig historik i Stockholms stad 1890-1994