Publicerat 2015-08-26 13:30

Det kan löna sig att överklaga

JO kritiserade överklagandenämnden

Publikt berättar att Statens överklagandenämnd avvisade ett överklagande i ett anställningsärende med motiveringen att den sökande redan hade en liknande tjänst på myndigheten. Nu kritiserar Justitieombudsmannen nämnden.

 

JO beskriver ärendet som att en arbetsförmedlare hos Arbetsförmedlingen sökte utlysta tjänster som arbetsförmedlare inom ett annat arbetsmarknadsområde än sitt nuvarande. Arbetsförmedlingen beslutade att anställa andra personer. Sökanden överklagade beslutet hos Statens överklagandenämnd, som avvisade överklagandet med motiveringen att han redan innehade en sådan tjänst som avsågs med det överklagade beslutet och att beslutet därför inte kunde anses ha gått honom emot.

 

Om en klagande, som på ett negativt sätt berörs av ett beslut som enligt 22 § förvaltningslagen ”angår honom”, yrkar att beslutet ska upphävas eller ändras, har myndigheten enligt JO normalt att utgå från att det också har ”gått honom emot”. I förevarande ärende ansågs Statens överklagandenämnd inte ha anfört övertygande skäl för att frångå denna presumtion.

 

Polisanställning ogillades 

En anställning av en polisinspektör i Örnsköldsvik har senare undanröjts av överklagandenämnden efter ett överklagande från en annan sökande.

 

En tjänst som polisinspektör tillsattes i Örnsköldsvik. Då kallades en av de sökande aldrig till intervju. I stället gavs tjänsten till en annan sökande.

 

Enligt statens Överklagandenämnd visar den som inte kallades att hans ansökningshandlingar  i hög grad uppfyllde kravprofilen och att han har meriterande arbetslivserfarenheter. Därför gör nämnden bedömningen att det inte fanns någon anledning att inte ens kalla honom till intervju.

 

Nämnden gör bedömningen att mannen som inte fick tjänsten är klart skickligare än den man som fick tjänsten. Därför anser man att anställningen ska undanröjas och erbjudas till den man som inte fick anställningen.

 

Publikt berättar att under 2014 fick de som överklagade tjänstetillsättningar i staten rätt i 28 fall vilket är det högsta antalet bifall under de senaste fem åren. Det kan möjligen ha att göra med att JOs kritik förändrat policyn i viss mån...

 

Polisförbundet Region Stockholm

Gilla sidan:
TIPSA FRAGAwwwpolisforbundet.seLänk till Polistidningen


Krimkassan


Polisveteran
Polisveteranerna i Stockholms län


Dela
sidan:
Polisfacklig historik i Stockholms stad 1890-1994