Publicerat 2012-11-09 17:30

Samtal på CU


Förbundsområde Stockholm, Tommy Hansson och
Peter Frisell besökte i veckan enheten för interna utredningar vid
myndigheten, CU och träffade dess chef Polisintendenten Camilla
Fagerberg och juristen Mats Forslund.

(Som bekant handläggs
brottsmisstankar numer på Rikspolisstyrelsens avdelning för interna
utredningar, IU, medan myndigheten, och CU, handlägger arbetsrättsliga
ärenden vid myndigheten).

Vi kunde konstatera att facket och CU
hade en samsyn om vikten av att arbetsrättsliga utredningar i allmänhet
syftar till att få väl fungerande medarbetare och en bra verksamhet.
Facket och arbetsgivaren har ett gemensamt ansvar för att medarbetare
som blir föremål för arbetsrättsliga samtal, får ett sådant stöd både
från arbetsgivaren och facket att onödig oro inte uppstår.

Det är Camillas mening att när tillfälle ges, kanske i kommande nummer av
POLISEN, informera våra medlemmar om handläggningen och rutinerna som
gäller om man som polisanställd blir föremål för ett arbetsrättsligt
ärende. Hon betonade även vikten av att myndigheten har ett förebyggande
arbete och även tar de befogade anmälningar som sker till intäkt för
att motarbeta olämpliga beteenden och höja medvetenheten om hur
felbeteenden kan undvikas. Där har facket och arbetsgivaren gemensamma
intressen av ett utvecklat samarbete.

Vi hade även en
diskussion kring hur och när facket kan informeras när en medlem blir
aktuell i ett arbetsrättsligt ärende. Idag informeras inte förbundet
rutinmässigt eftersom det är CU:s uppfattning att det är upp till den
enskilde medlemmen om denne vill att dess fackliga organisation ska få
kännedom om att han eller hon är föremål för ett sådant ärende. Däremot
informeras varje medlem inför eventuellt arbetsrättsligt samtal, att
medlemmen kan kontakta sin fackförening för att få med sig en facklig
företrädare på samtalet.


Tommy Hansson
Gilla sidan:
TIPSA FRAGAwwwpolisforbundet.seLänk till Polistidningen


Krimkassan


Polisveteran
Polisveteranerna i Stockholms län


Dela
sidan:
Polisfacklig historik i Stockholms stad 1890-1994