Publicerat 2009-02-05 13:00Styrelsen informerar:

Partgemensam

löneinformation


Under drygt två veckor har arbetsgivarföreträdare och representanter för de fackliga organisationerna på myndighetsnivå besökt samtliga
ledningsgrupper på distrikt och avdelningsnivå. Syftet var att
informera ledningsgrupperna och de lokala fackliga företrädarna och att
tillsammans gå igenom hur de kommande lönesamtalen och de lönesättande samtalen ska hanteras. Genom att gå igenom det ansvar som nu åligger ledningsgrupperna samt lokala fackliga företrädare är det vår
förhoppning att det underlättar det kommande arbete med individuell
lönesättning.
Gilla sidan:
TIPSA FRAGAwwwpolisforbundet.seLänk till Polistidningen


Krimkassan


Polisveteran
Polisveteranerna i Stockholms län


Dela
sidan:
Polisfacklig historik i Stockholms stad 1890-1994