Publicerat 2012-09-15 19:30

Varför sa förbundsområde Stockholm ja till medlarbudet från de opartiska ordförandena?


Förbundsområde Stockholm har tillsammans med Polismyndigheten i Stockholms län lagt
ner mycket tid på att ta fram en principöverenskommelsen om nya
löneprinciper för polisassistenter. Vi har i det arbetet bland annat
tagit fram ett helt nytt förslag om en inspektörsutbildning som alla
polisassistenter måste genomgå med godkänt resultat för att erhålla en
anställning som inspektör.

Det slutbud som Polisförbundet
fick från RPS i juni 2011 innebar att om vi höll fast vid vår
principöverenskommelse skulle vi förlora miljoner i engångsbelopp. Därför sa vi nej .

De opartiska ordförandena i lönenämnden lade fram ett medlarbud under
förra veckan som Polisförbundet enbart kunde förkasta eller ta i sin
helhet. Alternativet hade varit ”stupstocken”. I det medlarbudet var
ovanstående problemställning borttaget. Vidare innebar medlarbudet en
höjd ingångslön till 21 300 kronor. Förbundsområdesstyrelsen ser också
möjligheter till en rimlig löneutveckling för inspektörer och
kommissarier i enlighet med vad vi tidigare varit överens om med
myndigheten.

Det fanns delar i medlarbudet som Förbundsområde
Stockholm tyckte mindre bra om men eftersom vår prioritering är att
genomföra principöverenskommelsen om löneprinciperna för
polisassistenterna svarade ett enigt Förbundsområde Stockholm ja till
medlarbudet.  

Vad händer nu?

Inom kort kommer
vi att påbörja förhandlingar med arbetsgivaren för att så snart det är
möjligt sluta ett kollektivavtal på myndighetsnivå.

Vi kommer även att partsgemensamt diskutera hur en tänkt tidsplan inför den kommande RALSEN ska se ut.

Vi återkommer med mer information.      

Förbundsområdesstyrelsen Stockholm
Gilla sidan:
TIPSA FRAGAwwwpolisforbundet.seLänk till Polistidningen


Krimkassan


Polisveteran
Polisveteranerna i Stockholms län


Dela
sidan:
Polisfacklig historik i Stockholms stad 1890-1994