Kollektivavtal

Nedan listas olika av våra viktigaste avtal (externa länkar och pdf). Listan är inte fullständig och kompletteras successivt.