Kollektivavtal 

Nedan listas olika avtal (externa länkar och pdf). Listan är inte fullständig och kompletteras successivt.

 


 

RALS 2017-2020
Avtal gällande förhandlingar inom ramen för Rals 2017-2020

Avtal gällande förutsättningar för lönerevisionerna 1 april 2018, 1 oktober 2019 Rals 2017-2020

Avtal gällande nationella direktiv för lönerevisionen 1 april 2018

Beslut om höjda polislöner i Stockholm 2020 (fördelningen av politikens extra polislönesatsning 360 miljoner)

 (utfall)


Beslut /utfall KUV2 (2019-10-04)