Bild
Avtal 2021 en större uppgift

Avtalsrörelsen har startat

- förhandlingar pågår

Håll dig uppdaterad (sidan kommer att uppdateras löpande).
(dessa länkar går till Polisförbundets hemsida)

Relaterade artiklar:
Våra löneyrkanden - topp 3 (blåljus.nu) med koppling till artikel
Därför måste polislönerna höjas (Polisförbundet)
Så vill arbetsgivaren ändra ob-tillägget (Polistidningen)


På blåljus.nu hittar du de avtal som ligger till grund för pågående avtalsrörelse liksom några av våra viktigaste kollektivavtal - länk [hittas under LÖN/VILLKOR - gul "knapp" AVTAL]