Blaljus.nu har två viktiga mål

Våra medlemmar – och andra - ska snabbt
  1. få information om vad som händer inom polisfacket i region Stockholm,  inom Polismyndigheten i region Stockholm samt en del från den polisiära världen i övrigt.
  2. ha möjlighet att tycka till om det som händer. På Blåljus är ORDET FRITT!  
    Skriver du i relevanta polisfrågor och håller dig inom tryckfrihetens gränser blir din insändare publicerad - oavsett vem som än kritiseras eller ifrågasätts i din text. Det är blåljus policy.

Som läsare har du möjlighet att tycka till genom att skicka in ett debattinlägg till redaktionen (se nedan)

Du kan välja att vara anonym i ett publicerat debattinlägg. Du bör dock väga in att en insändare under eget namn vanligen får större tyngd än en anonym insändare liksom att omständigheterna kan vara sådana att det är olämpligt, eller till och med riskabelt, att du lämnar ut din identitet till läsarna. 

Även om du väljer att vara anonym i ett publicerat debattinlägg behöver din identitet var känd för minst ansvarig utgivare för att en faktagranskning ska kunna genomföras. Ansvarig utgivare är enligt lag skyldig att hemlighålla din identitet om du begär det.

Inkomna inlägg kommer att faktagranskas och kontrolleras utifrån lag. Blåljus censurerar inte men du behöver vara beredd på att ditt inlägg kan komma att redigeras och ev kortas (sker i samverkan med dig).

Avseende ev personkritik anser Blåljus att politiker, höga beslutsfattare inom t ex myndigheter, ledande fackliga företrädare och personer som under eget namn satt igång en debatt får här liksom i andra publikationer tåla att med att nämnas med namn och ta emot hård kritik i sakfrågor.

Däremot publiceras inte insändare med kritik som tenderar att vara personlig eller röra den personliga hedern, inte heller namn på personer som varken genom befattning eller eget agerande sökt offentligheten eller poliser som agerat i eller med anledning av sitt jobb - om inte dessa själva uttryckligen väljer det.

En publicerad insändare kan - men behöver inte - sammanfalla med de meningar som styrelsen står för.

Regionstyrelsen i Stockholm bestämmer blåljus allmänna inriktning/innehåll.

Ansvarig utgivare för Blåljus är regionstyrelsens ordförande.

Kontakt, tips och synpunkter: ring 0739-404203 eller mejla till redaktionen@blaljus.nu.