Kontakta oss

Expeditionen: 08-650 09 20 eller
e-post: regionstockholm@polisforbundet.se

Öppettider:
Måndag - torsdag kl 09.00-15.00
Fredag kl 13.00-15.00
Lunchuppehåll kl. 11.30-12.30

Besöksadress: Bergsgatan 23, 1tr, Kungsholmen

REGIONSTYRELSEN

Ordförande
Kjell Ahlin
Område: Övergripande ansvar
1:a Vice ordförande
Andreas Strand
Områden: Förhandlingsansvarig, lön, villkorsavtal/ersättningar
2:a Vice ordförande
Roger Östergren
Områden: Arbetsmiljö, kommenderingar, tjänstetillsättningar och försäkringar.
Ledamot
Carina Olsson Bäck
Område:
Ledamot, huvudskyddsombud, kassör
Marie Fogman Göthberg
Områden: Ekonomi, arbetsmiljö, rörlighet, mångfald/likabehandling
Ledamot, huvudskyddsombud
Maria Jensen
Områden: Arbetsmiljö, kommenderingar
Ledamot
Tina Gustafsson
Områden: Kommunikation, utbildning
Adjungerad
Mats Lindström
Områden: Förhandling, arbetstid
Assistent
Annicka Lyckeborg
Områden: Medlemsärenden, medlemsinformation
Assistent
Susanne Ekberg
Områden: Medlemsärenden, bokning av Lilla Valön

Blåljusredaktionen:

redaktionen@blaljus.nu