Kontakta oss

Expeditionen: 08-650 09 20 eller
e-post: regionstockholm@polisforbundet.se

Öppettider:
Måndag - torsdag kl 09.00-15.00
Fredag kl 13.00-15.00
Lunchuppehåll kl. 11.30-12.30

Besöksadress: Bergsgatan 23, 1tr, Kungsholmen

REGIONSTYRELSEN

Ordförande
Kjell Ahlin
Område: Övergripande ansvar
1:a Vice ordförande
Andreas Strand
Områden: Förhandlingsansvarig, lön, villkorsavtal/ersättningar
2:a Vice ordförande
Roger Östergren
Områden: Arbetsmiljö, kommenderingar, utbildning
Ledamot
Carina Olsson Bäck
Områden: Lön, arbetstid
Ledamot, huvudskyddsombud, kassör
Marie Fogman Göthberg
Områden: Ekonomi, arbetsmiljö, rörlighet, kultur/likabehandling
Ledamot, samordnande regionalt huvudskyddsombud, arbetstid
Maria Jensen
Områden: Arbetsmiljö, kommenderingar
Ledamot
Tina Gustafsson
Områden: Kommunikation, rättshjälp, utbildning
Adjungerad
Mats Lindström
Områden: Förhandling, chefsfrågor
Assistent
Annicka Lyckeborg
Områden: Medlemsärenden, medlemsinformation
Assistent
Susanne Ekberg
Områden: Medlemsärenden, bokning av Lilla Valön

Blåljusredaktionen:

redaktionen@blaljus.nu