− Det är glädjande att allt fler poliser väljer att gå med i facket. Tillsammans blir vi starkare och ju fler vi är, desto tydligare blir rösten för poliserna i landet