Patrik Danielsson nationellt hso huvudskyddsombud Polisförbundet
22 mars 2021

Skyddet: Vi har inte hållit oss på avstånd!

Skyddet: Vi har inte hållit oss på avstånd!

Hela Sveriges polisers yttersta skyddsombud Patrik Danielsson skriver i en insändare om vart "skyddet" varit under corona-pandemin.

I Polistidningen beskriver Patrik ett utanförskap, där skyddsorganisationen inte blivit inbjudna till möten av arbetsgivaren men att skyddsorganisationens idoga och uthålliga arbete fått genomslag och därmed påverkat indirekt och reellt på arbetsmiljön under pandemin: 

Patrik skriver bl a 

Att tillvarata skyddets kompetens och erfarenhet som ett stöd var inte aktuellt och detta smittade snabbt av sig på regions- och avdelningsnivå.

Ursäkten var att skyddsorganisationen skulle hållas objektiv och inte påverkas av detaljer samt sekretesshinder. Håll er på avstånd var budskapet, om än med en annan formulering.

Nej, vi har inte hållit oss på avstånd. Vi har i allra högsta grad bidragit till att ta fram bland annat riktlinjer, förhållningssätt, metoder och skyddsutrustning. Arbetsgivaren vill gärna framhålla sitt snabba och effektiva arbete, men sanningen är en annan. Arbetet har präglats av en tröghet att jobba förebyggande, framåtsyftande och samordnat. Nej, vi skulle fortsätta med systematiska LAU-kontroller, vara kvar på jobbet under parollen ”frisk på jobbet, sjuk hemma”, inte ta med it-utrustning hem och så vidare och så vidare (det finns såklart positiva undantag). Budskapet från arbetsgivaren att de gör allt som krävs för att skydda medarbetarna och förhindra smittspridningen i samhället får sig en kraftig törn när vi inte ens kan diskutera andningsskydd/munskydd på ett logiskt sätt. Vem är det som ska skyddas?

Allteftersom har tonläget och samverkan mellan arbetsgivaren och oss skyddsombud förbättrats, men detta har varit tidskrävande och kostat i förtroende.

Vi skyddsombud är inte motståndare till arbetsgivaren, men vi har skyldigheter att påtala brister och då kan vi vara jobbiga att möta.

"

Läs hela artikeln i Polistidningen.