Bild från Förtroendebarometern
24 mars 2021

2021 års nya Förtroendebarometer

2021 års nya Förtroendebarometer

Än en gång ligger Polisen, vilket kanske ska utläsas poliserna, i den absoluta toppen när det kommer till de institutioner som allmänheten har högst förtroende för. Polisens förtroende är i stort oförändrat, medan sjukvården fått ett kraftigt ökat förtroende sen i fjol.

Medieakademins förtroendebarometer har genomförts årligen sedan 1997. Undersökningarna har bestått av cirka 1200 webbintervjuer med allmänheten 16 år och äldre. Årets undersökning ägde rum i slutet på februari och i början av mars, och omfattade även den 1200 webbintervjuer. Deltagarfrekvensen var 42,6 procent. Undersökningen har varje år dels avsett ett urval centrala samhällsinstitutioner som exempelvis riksdagen, storföretagen, dagspressen och radio-TV, dels ett antal konkreta medier, bl.a Sveriges Television och TV4, och specifika företag, som t ex IKEA, Skandia och Volvo.

Bild
Förtroendebarometern

 

I årets mätning tittade undersökningen bland annat närmre på var allmänheten placerar medier på en politisk höger-/vänsterskala. Om SR och SVT tycker 2% av bedömarna att de ligger något till höger, och 0% klart till höger...

Polisen kommer i årets undersökning på en hedrande delad andraplats, efter sjukvården, vars personal ju utmärkt sig under pandemin. Polisens förtroendeindex är 73, vilket är avsevärt mer än flertalet media, beslutande församlingar, Kungahuset och politiska partier. I undersökningen finns även en bottenliga, där Twitter delar sistaplatsen med Huawei.

Blåljus säger grattis till alla sjukvårdsanställda som gör skillnad varje dag och natt. Och så klart till våra fantastiska poliser, ni är uppskattade och ses som värdefulla bland det stora flertalet invånare!