tunnelbana grova brott polis polisen

Polisens övertid fortsätter öka

Polisens övertid fortsätter öka

Övertiden 2022 kostade polisens flera hundra miljoner kronor. Trycket på polisen är fortsatt högt och övertiden fortsätter. Redan innan årets slut har sex polisområden slagit sitt tidigare övertidsrekord, varav Gotland är ett. Detta rapporterar TT.

– Vi tyckte övertiden var allvarlig 2018 men det är mycket mer övertid nu än då. Det är ett extremt läge, säger Katharina von Sydow, ordförande i Polisförbundet, länk till artikel i Aftonbladet.

Orsaker till den ökande övertiden: ex gängvåldet, NFO (nationell förstärkningsorganisation), missriktad resursfördelning...

Angående det senare pekar Brå-rapporten Polisens resursfördelning 2015-2022 bl a på att polisens personella resurser främst ökat i den nationella delen, alltså Noa och andra stödavdelningar som ligger i Stockholm. Rapporten pekar också ut att antalet poliser i region Stockholm haft en mycket låg tillväxt jämfört med andra regioner.. vilket bland annat kan bero på att poliser i Stockholm i högre utsträckning söker sig till/rekryteras av andra polisregioner eller en nationell avdelning (med 5000-10000 högre lön).

Västmanland och Stockholm syd är på nästan samma övertidsnivåer som som förra året, detta då det per den sista oktober i 2023 fattas 100-200 timmar innan de överskrider den övertiden som noterades år 2022.

Siffrorna som övertiden bygger på gäller alla anställda vid Polismyndigheten, varav 62 procent är poliser och 38 procent är civilanställda (ex utredare, kriminaltekniker och administratörer).